XIV Kongres Republikański już 23 listopada w Warszawie.

2019.11.04

Fundacja Republikańska

XIV Kongres Republikański odbędzie się w 10. rocznicę powstania Fundacji Republikańskiej. Będzie to doskonała okazja do podsumowań, ale także do planowania przyszłości. W trakcie trzech paneli dyskusyjnych porozmawiamy o wartościach republikańskich i dobru wspólnym, o finansach publicznych i jakości życia oraz o współpracy międzynarodowej. W dyskusjach wezmą udział wybitni naukowcy, eksperci i politycy.

Po części oficjalnej zaprezentujemy strategię republikańską na kolejne lata, a następie rozpoczniemy wspólne świętowanie. Jeśli czujesz się częścią naszej republikańskiej wspólnoty to zapraszamy na XIV Kongres Republikański.

Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja poprzez (wejdź w link).

Wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/679979442488946/

Harmonogram XIV Kongresu Republikańskiego

9.00 – 10.00 – rejestracja, słodkie śniadanie;

10.00 – 11.00 – część oficjalna: powitanie, wystąpienia gości specjalnych;

Część I. „Silna kultura – silna tożsamość” – Żyjemy w czasach deficytu wartości, które mogłyby nas łączyć, choć obecnie w wielu sprawach głównie nas dzielą. Zastanowimy się nad tym, w jak sposób  budować nowoczesny patriotyzm, jak dbać o dobro wspólne oraz jak wzmacniać kulturę, aby odgrywała  większą rolę w budowaniu tożsamości.

11.00 – 11.20 – wprowadzenie: prof. Wojciech Roszkowski;

11.20 – 12.40 – panel: prof. Andrzej Zybertowicz, dr Józef Orzeł;

12.40 – 13.00 – przerwa kawowa;

Część II. „Wielka Polska w wielkim świecie” – Pozycja Polski na arenie międzynarodowej może być definiowana nie tylko poprzez skuteczność dyplomatyczną państwa, ale także poprzez siłę ekspansji zagranicznej polskiego kapitału. Dobra koniunktura gospodarcza, efektywne wykorzystywanie funduszy unijnych oraz rozwijanie współpracy transgranicznej zarówno na płaszczyźnie państw i instytucji, jak i prywatnego biznesu, stwarza szanse do umacniania pozycji Polski. Porozmawiamy o wyzwaniach, które stoją przed coraz silniejszą Polską w wielkim świecie.

13.00 – 13.20 – wprowadzenie;

13.20 – 14.40 – panel: Rafał Milczarski, Marcin Chludziński, Beata Daszyńska – Muzyczka, Henryk Baranowski;

14.40 – 15.30 przerwa obiadowa, przejście do Hybryd

Część III. „Finanse publiczne a jakość życia” – Programy socjalne wprowadzone w ostatnim czteroleciu znacząco przemodelowały spojrzenie na politykę społeczną większości partii politycznych.  Dość powszechny jest pogląd, że państwo powinno jeszcze aktywniej wspierać rodziny, dzieci, osoby starsze czy niepełnosprawnych. Porozmawiamy o tym, w jaki sposób programować założenia polityki społecznej tak, aby pobudzać przyrost naturalny, wspierać potrzebujących, a jednocześnie utrzymać dobre tempo rozwoju gospodarczego i stabilny budżet.

15.30 – 15.50 – wprowadzenie;

15.50 – 17.10 – panel: Paweł Gruza, Bartosz Marczuk, Bartosz Piechota, Andrzej Kensbok;

17.10 – 17.30 – przerwa kawowa;

17.30 – 18.30 prezentacja Strategii Fundacji Republikańskiej do 2021 roku, część wspomnieniowa;

18.30 – cześć artystyczna, tort, integracja.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2019.

Ostatnie Wpisy

Cztery kluczowe wyzwania dla Polski

2023.12.11

Fundacja Republikańska

Rzeczy Wspólne 46

2023.11.27

Fundacja Republikańska

Młodzieżowe rekomendacje polityk społecznych.

2023.10.31

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.