PIT i CIT – uszczelnienie i dostosowanie do zmian struktury rynku finansowego. Uwagi do rządowego projektu zmian w ustawach o podatkach dochodowych (druk nr 1878) – raport

2017.10.17

Fundacja Republikańska

Kwestie podatkowe i prawne są przedmiotem badań i analiz prowadzonych przez Fundację Republikańską od samego początku jej istnienia. Jednym z celów statutowych Fundacji jest dbałość o rozwój gospodarczy Polski, co realizowane jest między innymi poprzez analizowanie i współtworzenie rozwiązań legislacyjnych oraz promowanie tych, które realizują ideę dobra wspólnego.

Nie bez powodu obecnie jednym z najważniejszych zadań Ministerstwa Finansów jest uszczelnianie systemu podatkowego i walka z luką podatkową. Dziesiątki miliardów złotych każdego roku zamiast zasilać budżet państwa trafiają do kieszeni nieuczciwych przedsiębiorców. Dlatego też tak istotne jest tworzenie adekwatnych rozwiązań prawnych, które umożliwią minimalizację strat Skarbu Państwa, a tym samym przyczynią się do wzrostu gospodarczego Polski i wzrostu jakości życia Polaków.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zaprezentowany przez Ministerstwo 6 lipca br. jest jednym z działań wpisujących się właśnie w obszar uszczelniania systemu podatkowego. Ma on na celu walkę z tzw. agresywną optymalizacją podatkową oraz unikaniem opodatkowania przez przedsiębiorców.

Zaprezentowane w projekcie zmiany w dużej mierze przyczynią się do realizacji postawionego celu, jednak niektóre z rozwiązań wymagają zmiany lub doprecyzowania, co umożliwi skuteczniejsze przeciwdziałanie erozji systemu podatkowego w Polsce.

Dlatego też Fundacja szczegółowo przeanalizowała obowiązujące i projektowane przepisy prawne oraz publikacje naukowe związane z tematyką uszczelniania systemu podatkowego, dzięki czemu możemy Państwu zaprezentować poniższy raport. Zawiera on zarówno komentarze do poszczególnych elementów projektowanej ustawy, jak i do ministerialnego uzasadnienia do proponowanych rozwiązań. Analiza prowadzona jest w nawiązaniu do wymogów stawianych prawu podatkowemu w kontekście przeciwdziałania nadużyciom podatkowym oraz przyjętych w Unii Europejskiej dobrych praktyk w tym zakresie.

Niniejszy raport powstał na zlecenie European Fintech Forum. Fundacja Republikańska dołożyła wszelkich starań, by był on bezstronny i obiektywny, a zleceniodawca nie miał wpływu ani na tezy, ani na wymowę opracowania.

Pobierz raport „PIT i CIT – uszczelnienie i dostosowanie do zmian struktury rynku finansowego. Uwagi do rządowego projektu zmian w ustawach o podatkach dochodowych (druk nr 1878)”.

Ostatnie Wpisy

Oświecić Islam

2021.04.16

Fundacja Republikańska

Sektor obywatelski

2021.03.31

Fundacja Republikańska

Problemy lokalne, problemy globalne

2021.03.26

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.