PIT i CIT – uszczelnienie i dostosowanie do zmian struktury rynku finansowego. Uwagi do rządowego projektu zmian w ustawach o podatkach dochodowych (druk nr 1878) – raport

2017.10.17

Fundacja Republikańska

Kwestie podatkowe i prawne są przedmiotem badań i analiz prowadzonych przez Fundację Republikańską od samego początku jej istnienia. Jednym z celów statutowych Fundacji jest dbałość o rozwój gospodarczy Polski, co realizowane jest między innymi poprzez analizowanie i współtworzenie rozwiązań legislacyjnych oraz promowanie tych, które realizują ideę dobra wspólnego.

Nie bez powodu obecnie jednym z najważniejszych zadań Ministerstwa Finansów jest uszczelnianie systemu podatkowego i walka z luką podatkową. Dziesiątki miliardów złotych każdego roku zamiast zasilać budżet państwa trafiają do kieszeni nieuczciwych przedsiębiorców. Dlatego też tak istotne jest tworzenie adekwatnych rozwiązań prawnych, które umożliwią minimalizację strat Skarbu Państwa, a tym samym przyczynią się do wzrostu gospodarczego Polski i wzrostu jakości życia Polaków.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zaprezentowany przez Ministerstwo 6 lipca br. jest jednym z działań wpisujących się właśnie w obszar uszczelniania systemu podatkowego. Ma on na celu walkę z tzw. agresywną optymalizacją podatkową oraz unikaniem opodatkowania przez przedsiębiorców.

Zaprezentowane w projekcie zmiany w dużej mierze przyczynią się do realizacji postawionego celu, jednak niektóre z rozwiązań wymagają zmiany lub doprecyzowania, co umożliwi skuteczniejsze przeciwdziałanie erozji systemu podatkowego w Polsce.

Dlatego też Fundacja szczegółowo przeanalizowała obowiązujące i projektowane przepisy prawne oraz publikacje naukowe związane z tematyką uszczelniania systemu podatkowego, dzięki czemu możemy Państwu zaprezentować poniższy raport. Zawiera on zarówno komentarze do poszczególnych elementów projektowanej ustawy, jak i do ministerialnego uzasadnienia do proponowanych rozwiązań. Analiza prowadzona jest w nawiązaniu do wymogów stawianych prawu podatkowemu w kontekście przeciwdziałania nadużyciom podatkowym oraz przyjętych w Unii Europejskiej dobrych praktyk w tym zakresie.

Niniejszy raport powstał na zlecenie European Fintech Forum. Fundacja Republikańska dołożyła wszelkich starań, by był on bezstronny i obiektywny, a zleceniodawca nie miał wpływu ani na tezy, ani na wymowę opracowania.

Pobierz raport „PIT i CIT – uszczelnienie i dostosowanie do zmian struktury rynku finansowego. Uwagi do rządowego projektu zmian w ustawach o podatkach dochodowych (druk nr 1878)”.

Ostatnie Wpisy

Kapitały żelazne Fundacji Republikańskiej – film promocyjny

2022.07.04

Fundacja Republikańska

The Polish-Czech vision of the future for the EU.

2022.07.01

Fundacja Republikańska

Odbudowa Ukrainy: moralny obowiązek i szansa dla biznesu

2022.06.13

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji