Sukces zbiórki na Mapę Wydatków Państwa!

2019.09.17

Fundacja Republikańska

Dzięki wsparciu Darczyńców, udało nam się uzbierać 19 070 zł na projekt Mapy Dochodów i Wydatków Państwa za rok 2018. To wspaniały przykład tego, jak 64 osoby mogą sfinansować wartościowy projekt społeczny, realizowany przez Fundację Republikańską.

Zasadniczym celem Mapy Wydatków Państwa jest pokazanie obywatelom, na co rządzący przeznaczają ich podatki oraz co powoduje tak groźne narastanie długu publicznego. Natomiast w ramach Mapy Dochodów pokazujemy drugą stronę medalu – skąd pochodzą środki wykorzystywane przez państwo.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w akcję zbiórkową i przekazały pieniądze na realizację projektu.

156670 zł zostało wpłacone przez stronę zbiórkową i 3400 zł bezpośrednio na konto Fundacji!

Łączna kwota zebranych środków to 19 070 zł!

Jakie cele spełniają Mapy Dochodów i Wydatków?

 • są użytecznym narzędziem obrazującym skalę przepływów finansowych państwa;
 • pokazują, jak wiele różnych instytucji jest finansowanych przez państwo polskie;
 • wskazują wszystkie źródła dochodów sektora finansów publicznych;
 • przedstawiają priorytety budżetowe administracji;
 • pozwalają prowadzić w pełni merytoryczną dyskusję o stronie wydatkowej i dochodowej (podatkowej), opartą o twarde, ale i przystępnie przedstawione dane;
 • edukuje obywateli o tym, jak działa państwo i z jakich elementów się składa.

Na co wydamy pieniądze ze zbiórki?

 • opłacenie analityków, którzy przegrzebią się przez dokumenty finansowe, statystyki GUSowskie, sprawozdanie z realizacji budżetu, informacje z ministerstw i inne dane, na bazie których wyliczą rzeczywiste dochody i wydatki państwa;
 • opłacenie grafika, który przygotuje wizualizację danych;
 • opłacenie serwera i domeny dla strony internetowej na której opublikujemy mapy;
 • wydruk map;
 • wysyłkę map do najważniejszych osób w państwie;
 • zorganizowanie konferencji prasowej;
 • promocja map w internecie;
 • wysyłkę map do wybranych szkół

Więcej o mapach na stronie: www.mapawydatkow.pl

Ostatnie Wpisy

Amerykańska lekcja budowy infrastruktury – sukcesy i porażki

2020.12.31

Fundacja Republikańska

Podsumowanie roku 2020 w polskiej polityce zagranicznej

2020.12.31

Fundacja Republikańska

Niemcy chcą razem z USA rządzić Europą

2020.12.31

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.