Aktualizacja: Zakończona rekrutacja na stanowisko analityka ekonomicznego

2017.05.10

Fundacja Republikańska

Aktualizacja: Rekrutacja została zakończona.

Fundacja Republikańska poszukuje stażysty na stanowisko analityka ekonomicznego. Okres stażu będzie wynosił maksymalnie dwa miesiące. Stażyście, który spełni oczekiwania merytoryczne, zostanie zaoferowana pełnoetatowa umową o pracę.

W ramach swoich obowiązków stażysta będzie wspierał zespół Fundacji przez m.in.:

 • Poszukiwanie informacji w Internecie i mediach na zadany temat
 • Przygotowywanie notatek i streszczeń z informacji prasowych i materiałów źródłowych
 • Poszukiwanie i zbieranie danych statystycznych, ekonomicznych, demograficznych (np. w serwisach GUS, Destatis, Eurostat)
 • Analizowanie i opisywanie danych w formie krótkich notatek, wykresów, tabel
 • Przygotowywanie wytycznych dla grafika do opracowania map, rysunków i infografik
 • Wsparcie przy organizacji spotkań dyskusyjnych i seminariów w siedzibie Fundacji Republikańskiej
 • Przygotowywanie wniosków o dostęp do informacji publicznej

Szczegółowe informacje o oferowanym stażu:

 • Podstawowe miejsce pracy: biuro Fundacji Republikańskiej (ul. Nowy Świat 41, Warszawa)
 • Możliwość pracy zdalnej przy zadaniach zleconych przez koordynatora stażu
 • Minimalny wymiar czasu pracy: 20 godzin w tygodniu
 • Możliwość elastycznego dostosowania godzin i dni pracy (np. do zajęć na uczelni)
 • Wynagrodzenie: 13 zł brutto za godzinę

Wymagania:

 • Znajomość podstawowych pojęć i praw rządzących gospodarką wolnorynkową
 • Podstawowa znajomość działania sektora finansów publicznych i systemu podatkowego w Polsce
 • Sprawne posługiwanie się wyszukiwarką Google
 • Umiejętność odnalezienia zadanych informacji w publicznych bazach danych (np. GUS, Eurostat)
 • Sprawna obsługa programu Microsoft Excel

Kogo poszukujemy:

 • Studentów lub absolwentów kierunków związanych z gospodarką, np. ekonomia (preferowane), prawo gospodarcze, handel międzynarodowy
 • Studentów lub absolwentów kierunków technicznych z istotną rolą matematyki, np. informatyka, elektronika, matematyka
 • Pasjonatów ekonomii, wolnego rynku, deregulacji

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres radoslaw.zydok@fundacjarepublikanska.org wraz z krótką notką na temat dotychczasowego zaangażowania w działalność społeczną lub polityczną (działalność w stowarzyszeniach, fundacjach, partiach politycznych i komitetach wyborczych, zarówno odpłatna, jak i w ramach wolontariatu). Zgłoszenie powinno zawierać następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Ostatnie Wpisy

Intermentoring FR#2: Planowanie Projektowe

2023.05.25

Fundacja Republikańska

Gdy narracja zastępuje politykę: głos drugi

2023.05.24

Fundacja Republikańska

Gdy narracja zastępuje politykę: głos pierwszy

2023.05.24

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.