Stanisław Tyszka: FACTA, czyli amerykański dyktat finansowy

2012.09.27

Zespół "Rzeczy Wspólnych"

Dr Stanisław Tyszka, członek redakcji „Rzeczy Wspólnych” i dyrektor Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej, na portalu Wpolityce.pl pisze o FACTA (Foreign Account Tax Compliance Act), nowym amerykańskim akcie prawnym, który w niepokojący sposób może ingerować w porządek finansowy i prawny instytucji poza granicami Stanów Zjednoczonych.

FACTA zobowiązuje instytucje finansowe zewnętrzne wobec USA (m.in. Unii Europejskiej, zatem także polskie) do raportowania władzom podatkowym Stanów o danych z rachunków amerykańskich obywateli i rezydentów, którzy są klientami tychże instytucji. Ta procedura prawna ma na celu uszczelnienie przepływu informacji w systemie ściągania należności od tych obywateli i rezydentów amerykańskich, którzy w zeznaniach fiskalnych ukrywają dochody uzyskane poza granicami USA, od jakich nie odprowadzają podatków. FACTA spowoduje, że również polskie instytucje finansowe będą musiały gromadzić dodatkowe dane ułatwiające identyfikację potencjalnych amerykańskich obywateli i rezydentów, co skutkować będzie znacznym podniesieniem kosztów działalności naszych instytucji, a także ogromnymi obciążeniami karnymi w razie nieprzestrzegania przepisów tego nowego prawa. Poważnie zakłócić to może także zyski tych firm.

Dr Stanisław Tyszka alarmuje, że rząd RP nie podjął w tej sprawie żadnych negocjacji z USA (w przeciwieństwie do innych państw należących do UE, np. Wielkiej Brytanii) i nie rozważa niebezpieczeństwa, że wewnętrzne amerykańskie prawo może stanąć ponad polską legislacją. A pierwsze obostrzenia wynikające z FACTA mają wejść w życie już 1 stycznia 2013 r.

Czytaj cały tekst tutaj.

Kupuj nasze pismo u wydawcy! Bez marży pośredników zapłacisz mniej, a my będziemy rozwijać się szybciej! Na Allegro na „Rzeczy Wspólne” wydasz jedynie 20 zł!
Zachęcamy również do prenumeraty od 16 zł za nr!

Ostatnie Wpisy

Książce na ratunek

2020.06.04

Fundacja Republikańska

Wydaj z nami Rzeczy Wspólne

2020.06.02

Fundacja Republikańska

Szara strefa w sektorze paliw

2020.05.20

Fundacja Republikańska

Wspieram Fundację

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.