Bariery prawne zmorą małych przedsiębiorców – prezentacja raportu Fundacji Republikańskiej pt. „Główne ryzyka i bariery działalności gospodarczej w Polsce”

2017.05.25

Fundacja Republikańska

Aż 72 rodzaje barier w małej działalności gospodarczej zidentyfikowali eksperci Fundacji Republikańskiej. Najpoważniejsze z nich dotyczą otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ogrom obowiązków sprawozdawczych, skomplikowanie i zmienność prawa podatkowego, nierychliwe sądy i prawo pracy skrojone pod gigantyczne kombinaty z czasów PRL – to najpoważniejsze z przeszkód, które blokują rozwój małych firm. Złe prawo marnuje energię, która tkwi w Polakach. Jak wskazuje bowiem porównanie z pozostałymi państwami Unii Europejskiej, polska gospodarka ma ciągle znaczny potencjał wzrostu.

W czwartek, 25 maja 2017 roku odbyła się w Sejmie prezentacja raportu Fundacji Republikańskiej pt. „Główne ryzyka i bariery działalności gospodarczej w Polsce”. Główne założenia przedstawili: Małgorzata Janowska i Anna Maria Siarkowska z koła poselskiego „Republikanie” oraz Radosław Żydok – dyrektor operacyjny Fundacji Republikańskiej i współautor raportu.

Jak zauważyła na wstępie Anna Maria Siarkowska, w Polakach tkwi ogromny, niewykorzystany potencjał związany z ich naturalną przedsiębiorczością i kreatywnością. Te cechy blokowane są jednak przez złe prawo, które działa na gospodarkę jak sztywny gorset.

– Coś, co dla dużego przedsiębiorstwa nie stanowi problemu, dla kilkuosobowej firmy może stanowić barierę nie do przekroczenia. Świetnym tego przykładem są ogromne obowiązki sprawozdawcze. Mały przedsiębiorca co miesiąc musi spowiadać się w imieniu własnym i swoich pracowników do ZUS i Urzędu Skarbowego. Ponadto zobowiązany jest do raportowania m.in. do trzech różnych instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska – dodała Siarkowska.

Małgorzata Janowska rozwinęła listę organów państwa, które uprzykrzają życie przedsiębiorcom. Według jej wyliczeń, w Polsce aż 15 instytucji publicznych jest uprawnionych do kontroli podmiotów prywatnych.

– W liczbie tej mieszczą się zarówno kontrole powszechne, m.in. skarbowa, pracy, budowlana, techniczna, pożarowa, ochrony środowiska, jak i szczególne, dotykające tylko niektóre podmioty, np. kontrola bezpieczeństwa ABW, antykorupcyjna CBA, weterynaryjna – podsumowała Janowska.

Jak zauważył Radosław Żydok z Fundacji Republikańskiej, który jest współautorem raportu, likwidacja chociażby części wskazanych barier może się przełożyć na znaczny wzrost pozycji Polski w rankingach wolności gospodarczej.

– W opcji optymalnej mówimy tutaj o jednorazowym skoku o 25-30 pozycji w rankingu Doing Business. Polscy przedsiębiorcy przestaną wreszcie rejestrować swoje działalności w Czechach lub na Litwie. Mało tego, gros nowych inwestorów zagranicznych przybędzie do Polski – powiedział Żydok.

Jak dodał Radosław Żydok, wiele z koniecznych zmian znajduje się w deklaracjach rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale ich realizacja się przedłuża. Zwrócił szczególną uwagę na sądy, które traktowane są dziś przez opozycję jako ostoja wolności i praworządności. Jak tymczasem wskazały badania, od momentu złożenia pozwu do egzekucji wyroku w Polsce mija aż 685 dni. Skuteczność egzekucji wynosi natomiast zaledwie 22%.

Wszyscy uczestnicy konferencji zgodni byli co do tego, że przedsiębiorcom nie pomaga również skomplikowanie prawa podatkowego. Podobnie jest z prawem pracy, które szyte było na miarę wielkich zakładów z czasów PRL. Wymogi sprawozdawcze, trudność w obliczeniu składek i czasu pracy – to najważniejsze bariery skutecznie zniechęcające przedsiębiorców przed zatrudnianiem kolejnych pracowników.

– Zatrudnienie 10 pracownika oznacza dla przedsiębiorcy przejście z sektora „mikro” do „mały”. Wiąże się to z obowiązkiem zatrudnienia specjalisty ds. BHP lub zamówienia takich usług w firmie zewnętrznej. To naprawdę rozwiązanie rodem z poprzedniej epoki, z czasów wielkich fabryk i hut – dodał Radosław Żydok.

Jak podsumowała poseł Małgorzata Janowska, tylko skupienie się na likwidacji barier zawartych w raporcie Fundacji Republikańskiej daje realne szanse na uwolnienie przedsiębiorczości w Polsce.

– Będziemy uważnie przyglądać się wszystkim projektom ustaw dotyczących sektora małych przedsiębiorstw. Zmiany, które poprawią jego sytuację, mogą liczyć na nasze pełne poparcie. Będziemy natomiast krytykować i sprzeciwiać się projektom, które miałyby nałożyć na przedsiębiorców dodatkowe, szkodliwe regulacje. Z niecierpliwością oczekujemy na Konstytucję Biznesu zapowiedzianą przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Mamy nadzieję, że rządzący wezmą sobie do serca przedstawioną dziś analizę i będą dalej skutecznie deregulować polską gospodarkę – zakończyła konferencję Małgorzata Janowska.

Raport w wersji elektronicznej dostępny jest pod poniższym linkiem: www.fundacjarepublikanska.org/wp-content/uploads/2017/05/glowne-ryzyka-i-bariery-2017-05.pdf

Ostatnie Wpisy

Cztery kluczowe wyzwania dla Polski

2023.12.11

Fundacja Republikańska

Rzeczy Wspólne 46

2023.11.27

Fundacja Republikańska

Młodzieżowe rekomendacje polityk społecznych.

2023.10.31

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.