Bariery prawne zmorą małych przedsiębiorców – prezentacja raportu Fundacji Republikańskiej pt. „Główne ryzyka i bariery działalności gospodarczej w Polsce”

2017.05.25

Fundacja Republikańska

Aż 72 rodzaje barier w małej działalności gospodarczej zidentyfikowali eksperci Fundacji Republikańskiej. Najpoważniejsze z nich dotyczą otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ogrom obowiązków sprawozdawczych, skomplikowanie i zmienność prawa podatkowego, nierychliwe sądy i prawo pracy skrojone pod gigantyczne kombinaty z czasów PRL – to najpoważniejsze z przeszkód, które blokują rozwój małych firm. Złe prawo marnuje energię, która tkwi w Polakach. Jak wskazuje bowiem porównanie z pozostałymi państwami Unii Europejskiej, polska gospodarka ma ciągle znaczny potencjał wzrostu.

W czwartek, 25 maja 2017 roku odbyła się w Sejmie prezentacja raportu Fundacji Republikańskiej pt. „Główne ryzyka i bariery działalności gospodarczej w Polsce”. Główne założenia przedstawili: Małgorzata Janowska i Anna Maria Siarkowska z koła poselskiego „Republikanie” oraz Radosław Żydok – dyrektor operacyjny Fundacji Republikańskiej i współautor raportu.

Jak zauważyła na wstępie Anna Maria Siarkowska, w Polakach tkwi ogromny, niewykorzystany potencjał związany z ich naturalną przedsiębiorczością i kreatywnością. Te cechy blokowane są jednak przez złe prawo, które działa na gospodarkę jak sztywny gorset.

– Coś, co dla dużego przedsiębiorstwa nie stanowi problemu, dla kilkuosobowej firmy może stanowić barierę nie do przekroczenia. Świetnym tego przykładem są ogromne obowiązki sprawozdawcze. Mały przedsiębiorca co miesiąc musi spowiadać się w imieniu własnym i swoich pracowników do ZUS i Urzędu Skarbowego. Ponadto zobowiązany jest do raportowania m.in. do trzech różnych instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska – dodała Siarkowska.

Małgorzata Janowska rozwinęła listę organów państwa, które uprzykrzają życie przedsiębiorcom. Według jej wyliczeń, w Polsce aż 15 instytucji publicznych jest uprawnionych do kontroli podmiotów prywatnych.

– W liczbie tej mieszczą się zarówno kontrole powszechne, m.in. skarbowa, pracy, budowlana, techniczna, pożarowa, ochrony środowiska, jak i szczególne, dotykające tylko niektóre podmioty, np. kontrola bezpieczeństwa ABW, antykorupcyjna CBA, weterynaryjna – podsumowała Janowska.

Jak zauważył Radosław Żydok z Fundacji Republikańskiej, który jest współautorem raportu, likwidacja chociażby części wskazanych barier może się przełożyć na znaczny wzrost pozycji Polski w rankingach wolności gospodarczej.

– W opcji optymalnej mówimy tutaj o jednorazowym skoku o 25-30 pozycji w rankingu Doing Business. Polscy przedsiębiorcy przestaną wreszcie rejestrować swoje działalności w Czechach lub na Litwie. Mało tego, gros nowych inwestorów zagranicznych przybędzie do Polski – powiedział Żydok.

Jak dodał Radosław Żydok, wiele z koniecznych zmian znajduje się w deklaracjach rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale ich realizacja się przedłuża. Zwrócił szczególną uwagę na sądy, które traktowane są dziś przez opozycję jako ostoja wolności i praworządności. Jak tymczasem wskazały badania, od momentu złożenia pozwu do egzekucji wyroku w Polsce mija aż 685 dni. Skuteczność egzekucji wynosi natomiast zaledwie 22%.

Wszyscy uczestnicy konferencji zgodni byli co do tego, że przedsiębiorcom nie pomaga również skomplikowanie prawa podatkowego. Podobnie jest z prawem pracy, które szyte było na miarę wielkich zakładów z czasów PRL. Wymogi sprawozdawcze, trudność w obliczeniu składek i czasu pracy – to najważniejsze bariery skutecznie zniechęcające przedsiębiorców przed zatrudnianiem kolejnych pracowników.

– Zatrudnienie 10 pracownika oznacza dla przedsiębiorcy przejście z sektora „mikro” do „mały”. Wiąże się to z obowiązkiem zatrudnienia specjalisty ds. BHP lub zamówienia takich usług w firmie zewnętrznej. To naprawdę rozwiązanie rodem z poprzedniej epoki, z czasów wielkich fabryk i hut – dodał Radosław Żydok.

Jak podsumowała poseł Małgorzata Janowska, tylko skupienie się na likwidacji barier zawartych w raporcie Fundacji Republikańskiej daje realne szanse na uwolnienie przedsiębiorczości w Polsce.

– Będziemy uważnie przyglądać się wszystkim projektom ustaw dotyczących sektora małych przedsiębiorstw. Zmiany, które poprawią jego sytuację, mogą liczyć na nasze pełne poparcie. Będziemy natomiast krytykować i sprzeciwiać się projektom, które miałyby nałożyć na przedsiębiorców dodatkowe, szkodliwe regulacje. Z niecierpliwością oczekujemy na Konstytucję Biznesu zapowiedzianą przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Mamy nadzieję, że rządzący wezmą sobie do serca przedstawioną dziś analizę i będą dalej skutecznie deregulować polską gospodarkę – zakończyła konferencję Małgorzata Janowska.

Raport w wersji elektronicznej dostępny jest pod poniższym linkiem: www.fundacjarepublikanska.org/wp-content/uploads/2017/05/glowne-ryzyka-i-bariery-2017-05.pdf

Ostatnie Wpisy

Książce na ratunek

2020.06.04

Fundacja Republikańska

Wydaj z nami Rzeczy Wspólne

2020.06.02

Fundacja Republikańska

Szara strefa w sektorze paliw

2020.05.20

Fundacja Republikańska

Wspieram Fundację

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.