Recenzja w miesięczniku literackim „Akant”

2012.03.05

Zespół "Rzeczy Wspólnych"

Z radością informujemy, że obszerną recenzję najnowszego numeru „Rzeczy Wspólnych” znaleźć można w marcowym numerze miesięcznika literackiego „Akant”. Recenzent Krzysztof Rogucki nie tylko opisuje pierwszy tegoroczny numer naszego pisma, ale również wprowadza do tekstu szerszy kontekst – pisze o filozoficznych korzeniach idei republikańskiej oraz przedstawia fenomen odrodzenia polskiego republikanizmu po aferze Rywina.

Autor poleca szereg tekstów z „siódemki”: otwierający pismo esej Bartłomieja Radziejewskiego, artykuły prof. Zdzisława Krasnodębskiego, prof. Krystyny Pawłowicz, ekspertów CAFR: mec. Jacka Sińskiego, Krzysztofa Bosaka i Łukasza Czernickiego, w końcu zwraca też uwagę na recenzję książki Piotra Piotrowskiego pióra Remigiusza Własta-Matuszaka.

Przyszłość określi, czy kwartalnik „RW” stanie się wiodącym ośredkiem intelektualnym i początkiem szerokiego ruchu Republikańskiego, czy tylko jeszcze jednym niszowym zjawiskiem na prawicy – podsumowuje recenzent „Akantu”.

Akant to wydawany w Bydgoszczy ogólnopolski miesięcznik literacki. Pismo publikuje poezję, prozę, artykuły polemiczne i recenzje pisane przez autorów z różnych środowisk i pokoleń.

Ostatnie Wpisy

Umiejętności miękkie na rynku pracy

2020.03.30

Fundacja Republikańska

Plecami do kultury

2020.03.25

Fundacja Republikańska

Rządy sztucznej inteligencji

2020.03.23

Fundacja Republikańska

Wspieram Fundację

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.