Prezentacja raportu „Problem braku kierowców zawodowych. Rekomendowane rozwiązania”

2018.01.25

Fundacja Republikańska

W czwartek 25 stycznia podczas konferencji prasowej w Sejmie, Polski Instytut Transportu Drogowego reprezentowany przez Marcina Wolaka oraz Marka Harasnego wspólnie z posłanką Partii Republikańskiej Małgorzatą Janowską oraz Radosławem Żydokiem z Fundacji Republikańskiej zaprezentowali raport “Problem Braku Kierowców Zawodowych. Rekomendowane Rozwiązania”. Publikacja podsumowuje dane dotyczące kryzysowej sytuacji branży transportowej związanej z brakiem kierowców zawodowych oraz przedstawia możliwe działania, które pomogą rozwiązać sytuację.

Polska branża transportu drogowego wyrosła na lidera w Unii Europejskiej. Dziś 25% towarów przewożonych w transporcie międzynarodowym w Europie realizowana jest przez polskich przewoźników. W tej chwili dynamiczny wzrost jest zagrożony brakiem wyszkolonych kierowców zawodowych. Spowolnienie mogą już obserwować instytucje leasingowe oraz producenci ciągników siodłowych i aut ciężarowych.

PITD rekomenduje rozwiązanie wzorowane na modelu brytyjskim oparte na trójstronnych umowach kredytowych, które pozwolą bezpiecznie sfinansować szkolenie dla kandydatów na kierowców. Umowa zawierana jest pomiędzy bankiem, pracodawcą, a przyszłym kierowcą. W roli gwaranta takiej umowy mógłby wystąpić Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Wsparcia Rozwoju Firm. Kredyt spłaca pracodawca, ale w przypadku gdy kierowca zdecyduje się zakończyć pracę następuje cesja spłaty na niego. Jest to rozwiązanie, które daje poczucie odpowiedzialności dla kandydata, bezpieczeństwa dla pracodawcy, a jednocześnie nie angażuje bezpośrednio środków budżetowych, bo o szkoleniach decyduje rynek. Według PITD na rynku pracy nie brakuje chętnych do zdobycia zawodu kierowców, ale barierą dla nich są wysokie koszty szkolenia. Są to zarówno osoby młode, wchodzące na rynek pracy, ale również osoby już pracujące w innych, mniej atrakcyjnych finansowo zawodach.

Aby program powstał niezbędne jest jednak wsparcie Ministerstwa Przedsiębiorczości, zaangażowanie Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a także jednego z banków oraz gwaranta – Banku Gospodarstwa Krajowego. Jak zauważają przedstawiciele Polskiego Instytutu Transportu Drogowego, zainteresowanie takim rozwiązaniem wśród przewoźników jest duże, ok 50% spośród nich deklaruje chęć skorzystania z takiego programu, szczególnie wśród małych i średnich firm.

Na koniec podkreślono, że problem braku kierowców dotyczy całej Europy, a kraj, który najszybciej poradzi sobie z jego rozwiązaniem, szybko umocni swoją pozycję gdyż potrzeby przewozowe rosną wraz z wzrostem gospodarki całej UE jak i poszczególnych państw.

Prezentowany raport można pobrać ze strony:

http://pitd.org.pl/wp-content/uploads/2018/01/raport_Styczen2018.pdf

Ostatnie Wpisy

Pod Spodem – dyskusja autorów kwartalnika

2020.08.03

Fundacja Republikańska

Nowy numer Rzeczy Wspólnych

2020.07.30

Fundacja Republikańska

Polska groszowych emerytur?

2020.07.28

Fundacja Republikańska

Wspieram Fundację

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.