VI Kongres Republikański

21 kwietnia 2012 r. odbył się szósty Kongres Republikański, który obradował pod hasłem „W pułapce regulacji”. Tematem przewodnim kongresu był postulat deregulacji, a w trzech panelach rozmawialiśmy o regulacji rynku pracy i problemie zawodów regulowanych, o regulacji rynku edukacyjnego i alternatywach dla państwowego szkolnictwa oraz o możliwości prowadzenia deregulacji na dużą skalę. W ostatnim panelu omawialiśmy zarówno polskie jak i obce doświadczenia z projektami deregulacyjnymi. Głos podczas kongresu zabrali m.in.  Rafał Ziemkiewicz, Paweł Dobrowolski, Paweł Gruza, Rafał Antczak, Alina Kozińska-Bałdyga, Jarosław Bełdowski i Seweryn Szwarocki.

PROGRAM  KONGRESU:

10.30 – 11.00 – Rejestracja uczestników

11.00 – 11.10 – Otwarcie Kongresu – Marcin Chludziński, prezes Fundacji Republikańskiej

11.10 – 11.40 – Wystąpienia wprowadzające:

„Czy deregulacja jest hasłem antypaństwowym?” – Rafał Ziemkiewicz, pisarz i publicysta

„Republikańska koncepcja wolności a deregulacja” – Bartłomiej Radziejewski, redaktor naczelny kwartalnika Rzeczy Wspólne

11.40 – 13.00

PANEL 1: „Regulacje i deregulacja. Jak przyspieszyć długi marsz?”

„Czy w Polsce da się przeprowadzić deregulację? Doświadczenia i wnioski” – Paweł Dobrowolski, ekonomista, prezes Forum Obywatelskiego Rozwoju

„Podatki. Czy ich uproszczenie jest w ogóle możliwe?” – Paweł Gruza, prawnik, przewodniczący zespołu ds. finansów publicznych Fundacji Republikańskiej

„Zbiórki publiczne i crowdfunding. Regulacje kontra innowacyjność” – Piotr Trudnowski, członek zespołu Fundacji Republikańskiej, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu

„Goldplating w UE czyli przekleństwo nadregulacji. Reguła UE + zero” – Mikołaj Barczentewicz, prawnik, ekspert Forum Obywatelskiego Rozwoju

„Idea deregulacji w praktyce. Przykłady sukcesów i porażek” – Rafał Antczak, ekonomista, wiceprezes Deloitte

Dyskusja panelistów i publiczności

13.00 – 14.30

PANEL 2: „Radosna twórczość regulatorów. Jak rząd permanentnie reformuje edukację”

„Regulacja rynku podręczników szkolnych. Za i przeciw” – Tomasz Gigol, ekspert Fundacji Republikańskiej i konsultant

„Homeschooling. Dzieci ocalone przed państwem?” – Mateusz Matyszkowicz, filozof związany z Teologią Polityczną, uczy swoje dzieci w domu

„Likwidacja szkół – impuls do tworzenia Obywatelskiej Polityki Edukacyjnej” – Alina Kozińska-Bałdyga, prezes Federacji Inicjatyw Oświatowych

„Polski system edukacyjny a inicjatywy obywatelskie. Doświadczenia szkół stowarzyszenia Sternik z lat 2004-2012” – Piotr Podgórski, prezes polskiego oddziału Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Zróżnicowanej, współzałożyciel szkół Sternika

Dyskusja panelistów i publiczności

14.30 – 15.30 – Obiad

15.30 – 15.40 – Prezentacja nowego numeru „Rzeczy Wspólnych” – Krzysztof Bosak, członek redakcji i wicedyrektor Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej

15.40 – 17.00

PANEL 3: „Rząd na straży jakości i bezpieczeństwa? O regulacji rynku pracy”

„Jak zwiększać skuteczność think tanków? Case study Raportu o Zawodach Regulowanych” – dr Stanisław Tyszka, prawnik, dyrektor Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej

„Zawody regulowane i reglamentowane. Fakty i mity” – Jarosław Bełdowski, ekonomista, dyrektor departamentu Strategii i Deregulacji w Ministerstwie Sprawiedliwości

„Deregulacja rynku taksówek. Analiza doświadczeń krajów anglosaskich” – Seweryn Szwarocki, ekonomista, prezes stowarzyszenia Koliber

„Jak otwierać dostęp do zawodów regulowanych? Wolność a interes publiczny” – Przemysław Wipler, prawnik, poseł na Sejm RP

Dyskusja panelistów z publicznością

17.00 – 17.10 – Zamknięcie Kongresu

17.10 – 21.00 – Nieformalna część integracyjna w pobliskiej Cafe Teatr (piwnica Teatru Polskiego)

21.00 – koncert akustyczny zespołu LIL Ironie

Zdjęcia z Kongresu: Galeria na Facebooku

Relacja video: http://www.youtube.com/watch?v=GizDjaQFiiI

Close