Program X Kongresu Republikańskiego (aktualizacja)

2017.04.06

Fundacja Republikańska

Aktualizacja 06.04.2017: Dodaliśmy kolejne nazwiska prelegentów i przesunęliśmy część paneli. Aktualny harmonogram poniżej.

Aktualizacja 28.03.2017: Uwaga! Program X Kongresu Republikańskiego uległ częściowej zmianie. Publikujemy dziś jego zaktualizowaną wersję z potwierdzonymi nazwiskami prelegentów!

Przypominamy, że aby wziąć udział w Kongresie należy kupić bilet-cegiełkę. Najtańsza opcja kosztuje 40 zł, a w cenę, oprócz wejściówki, wliczony jest również pełny obiad i mały poczęstunek podczas późniejszej przerwy kawowej. Sfinansowanie Kongresu Republikańskiego to dla organizacji pozarządowej, takiej jak nasza fundacja, spory wydatek. Dlatego zachęcamy do hojnych darowizn a w zamian oferujemy darczyńcom dodatkowe nagrody. Szczegóły zbiórki znajdują się na stronie projektu.

Przechodząc do rzeczy – najwyższy czas, aby przedstawić wam program naszego wspólnego święta!


Program X Kongresu Republikańskiego

11:00 – 11:10 Wystąpienie powitalne – Marek Wróbel.

11:10 – 11:20 Prezentacja 24. numeru Rzeczy Wspólnych.

11:20 – 11:50 Wystąpienia specjalne – prof. Piotr Gliński, TBA.

11:50 – 13:50 Dobra zmiana – Polska tu i teraz.

 • Systemowa rola opozycji w wybranych krajach – prezentacja: dr hab. Jacek Zaleśny.
 • Racja stanu wobec konfliktu totalnego – jak wyłączyć ją z bieżącej walki politycznej? – dyskusja: Marcin Horała, Mariusz Staniszewski (moderator), Piotr Zaremba, prof. Andrzej Zybertowicz.
 • Co nowego w Polsce AD2017? Kluczowe zmiany i niezauważone reformy – prezentacja: Radosław Żydok.
 • Dobra zmiana a dobro wspólne. Plusy i minusy dotychczasowych rządów PiS – dyskusja: Paweł Lewandowski, Bartosz Marczuk, Marek Wróbel.

13:50 – 15:00 Przerwa obiadowa.

15:00 – 16:15 Faktyczne słabości Polski – Kierunki zmian niezbędnych i możliwych.

 • Sektor finansów publicznych – prezentacja: Marek Kułakowski.
 • Finansowanie służby zdrowia przez państwo – prezentacja: dr Marek Woch.
 • Centrum rządowe – prezentacja: Radosław Żydok.
 • Delegacja i kontrola władzy – prezentacja: Dominik Mazur.
 • W którą stronę powinna zmierzać reforma władzy i administracji? Skąd wziąć siłę i wolę polityczną dla takich reform? – dyskusja: Marcin Chludziński, dr Marek Dietl, prof. Anna Młynarska-Sobaczewska, Witold Stoch, Marek Wróbel (moderator).

16:15 – 16:45 Przerwa kawowa.

16:45 – 17:50 Jak nie utonąć w Międzymorzu – Realizm i pragmatyzm w polityce zagranicznej.

 • Pożądane scenariusze dla Polski – prezentacja: Arkadiusz Regiec.
 • Droga do Międzymorza. Jak znaleźć i przekonać potencjalnych partnerów – prezentacja: Grzegorz Kędzia.
 • Jak pragmatycznie prowadzić dyplomację i dokąd może nas ona zaprowadzić? – dyskusja: Marcin Kacperek (moderator), dr Paweł Kowal, Paweł Musiałek, Krzysztof Rak, Anna Siarkowska.

17:50 – 18:00 Zakończenie części oficjalnej.

18:00 – 19:00 Przerwa.

19:00 – 22:00 Integracja i konkursy z nagrodami.


Nazwiska uczestników paneli i osób prezentujących będziemy podawali sukcesywnie w ciągu najbliższych tygodni. Zachęcamy do stałego śledzenia nas na FacebookuTwitterze!

Ostatnie Wpisy

Rzeczy Wspólne 43

2022.12.30

Fundacja Republikańska

XVI Kongres Republikański

2022.12.06

Fundacja Republikańska

Rzeczy Wspólne 42

2022.11.10

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.