Prezentacja raportu „Kierunki rozwoju stacji paliw”

2019.11.20

Fundacja Republikańska

Stacje paliw mogą stać się społecznie zorientowane – wynika z raportu „Kierunki rozwoju stacji paliw” opracowanego przez Fundację Republikańską. Zmienny rynek, coraz bardziej wymagający konsumenci, nowe światowe trendy – to tylko część wyzwań, przed którymi stoją stacje. Raport skupia się na analizie podejmowanych przez nie działań, zmianach, które w nich zachodzą oraz wskazówkach, co zrobić, aby stały się one stacjami przyszłości.

Pod koniec XX wieku sądzono, że głównym zagrożeniem dla stacji paliw będzie wyczerpanie się zasobów naturalnych. Dziś branża paliwowa musi odpowiadać na wiele nowych wyzwań – począwszy od zmiany modelu transportu, poprzez rozwój samochodów elektrycznych, czy spopularyzowanie usług typu car sharing. Pojawiają się także paliwa alternatywne (CNG – sprężony gaz ziemny, LPG – ciekły gaz ziemny, wodór). Te czynniki sprawiają, że stacje paliw muszą nieustannie zmieniać i dostosowywać swój profil działalności do nowych warunków, obserwować rynek, wychodzić naprzeciw konsumentom, w skrócie stać się stacjami paliw społecznie zorientowanymi.

Przewiduje się, że w 2030 roku koszt samochodu elektrycznego będzie niższy niż zasilanego silnikiem spalinowym. W efekcie pojazdy elektryczne będą stanowić 1/3 rynku. Większą popularnością będą cieszyć się także paliwa alternatywne, takie jak CNG, LNG, czy wodór.
W Polsce inwestycje w stacje do tankowania wodoru zapowiedział już m.in. PKN ORLEN.

W raporcie zaprezentowano kierunki rozwoju polskich stacji paliw, a także rozwiązania, które w przyszłości warto wziąć pod uwagę. Ponadto przedstawiono strukturę i cechy polskiego rynku paliwowego na tle innych państw Unii Europejskiej. Poruszono także temat odbioru społecznego i dynamicznie zmieniających się potrzeb konsumentów.

Jedną z najistotniejszych jest część analityczna raportu, zawierająca case studies wybranych stacji paliw, na których przeprowadzono badania jakościowe przy zastosowaniu metody indywidualnych wywiadów pogłębionych. W oparciu o opracowane dane stworzono zestawienie najistotniejszych elementów, które mogą stać się podstawą działania stacji paliwowych społecznie zorientowanych.

Partnerem projektu jest PKN ORLEN

Zachęcamy do zapoznania się z raportem pod linkiem: https://stacje.fundacjarepublikanska.org/

Ostatnie Wpisy

Konflikt symboliczny w Stanach Zjednoczonych – wpływ na politykę państwa amerykańskiego

2021.01.19

Fundacja Republikańska

Amerykańska lekcja budowy infrastruktury – sukcesy i porażki

2020.12.31

Fundacja Republikańska

Podsumowanie roku 2020 w polskiej polityce zagranicznej

2020.12.31

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.