Płatne staże w Fundacji Republikańskiej

2021.01.25

Fundacja Republikańska

Fundacja Republikańska zatrudni stażystów na 3-miesięczne płatne staże.

Do obowiązków stażystów będzie należeć miedzy innymi:

 • Wsparcie zespołu Fundacji przy realizowanych projektach
 • Wykonywanie prac biurowych (skanowanie, kopiowanie, archiwizowanie, obsługa poczty wychodzącej i przychodzącej)
 • Research – wyszukiwanie i zbieranie danych statystycznych, ekonomicznych, demograficznych (np. w serwisach GUS, Destatis, Eurostat)
 • Przygotowywanie notatek i streszczeń z informacji prasowych i materiałów źródłowych
 • Wsparcie przy organizacji spotkań i wydarzeń Fundacji Republikańskiej tj. Kongresy Republikańskie, debaty, konferencje prasowe itp.
 • Przygotowywanie wniosków o dostęp do informacji publicznej
 • Przygotowywanie i umieszczanie notatek na mediach społecznościowych Fundacji Republikańskiej

Wymagania:

 • Zainteresowanie sprawami społeczno-politycznymi oraz gospodarczymi
 • Umiejętność pracy projektowej
 • Umiejętność obsługi mediów społecznościowych tj. Twitter, Facebook, LinkedIn.
 • Sprawna obsługa programu Microsoft Office
 • Umiejętność odnalezienia informacji w publicznych bazach danych (np. GUS, Eurostat)
 • Punktualność i realizowanie zadań na czas
 • Dobra organizacja pracy

Kogo poszukujemy:

 • Studentów takich kierunków jak np. ekonomia, prawo, stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia, itp.

Inne:

 • Miejsce pracy: biuro Fundacji Republikańskiej (ul. Nowy Świat 41, Warszawa)
 • Minimalny wymiar czasu pracy: 30 godzin w tygodniu
 • Możliwość elastycznego dostosowania godzin i dni pracy (np. do zajęć na uczelni) oraz pracy zdalnej

CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: przemyslaw.baranski@fundacjarepublikanska.org

Tytuł maila: Staż_F.Republikańska

Ogłoszenie ważne do 15.02.2021 r.

Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030


Klauzula RODO/INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy:

Administrator:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Republikańska z siedzibą w Warszawie, (adres: 00-042 Warszawa, Nowy Świat 41, e-mail: biuro@fundacjarepublikanska.org).

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

Przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego. Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji. Twoje dane przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Twoje dane osobowe możemy udostępnić organom władz publicznych, bankom, podmiotom świadczącym nam usługi serwisowe, audytowe, archiwizacyjne oraz bhp.

Okres przechowywania danych:

Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 5 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brałeś udział.

Pani/Pana prawa:

Przysługuje Ci prawo dostępu do twoich danych, do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów w jakim są zbierane.

Ostatnie Wpisy

47. numer Rzeczy Wspólnych

2024.05.27

Fundacja Republikańska

Wieczór wyborczy

2024.05.27

Fundacja Republikańska

Polska i Niemcy: od dominacji do jawnej konkurencji

2024.05.14

Artur Kluczny

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji