Otyłość epidemią XXI wieku.

2021.07.06

Fundacja Republikańska

Otyłość epidemią XXI wieku – zapraszamy do lektury naszego najnowszego raportu.

Otyłość jest chorobą przewlekłą, prowadzącą do poważnych powikłań zdrowotnych, skraca życie i obniża jego jakość – dlatego terminy „otyłość” i „choroba otyłościowa” są tożsame. Konsekwencjami otyłości są takie choroby, jak cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, choroby układu krążenia i wątroby, bezdech senny oraz niektóre nowotwory. Leczenie ich bez likwidacji pierwotnej przyczyny – otyłości – daje niezadowalające rezultaty.

Niniejsza publikacja przybliża definicję i przyczyny otyłości oraz kwestię pandemicznego wręcz rozprzestrzeniania się tego zjawiska na świecie. Zwracamy uwagę na ekonomiczne skutki otyłości, mające wpływ nie tylko na finanse służby zdrowia, ale także na całą gospodarkę. Przyglądamy się programom zapobiegania otyłości w Polsce oraz wybranych krajach. na koniec zajmujemy się możliwościami wdrożenia najlepszych rozwiązań w Polsce.

Raport, który oddajemy w Państwa ręce, powiększa wiedzę na temat otyłości i jej wpływu na zdrowie. Siedzący tryb życia, niewielka ilość ruchu czy zła dieta sprawiają, że od lat problem otyłości stale narasta, osiągając skalę, która w pełni uzasadnia tytuł niniejszego opracowania: „Otyłość epidemią XXI w.”

Partnerem projektu jest Novo Nordisk Pharma Sp. z o. o.

Ostatnie Wpisy

Intermentoring FR#2: Planowanie Projektowe

2023.05.25

Fundacja Republikańska

Gdy narracja zastępuje politykę: głos drugi

2023.05.24

Fundacja Republikańska

Gdy narracja zastępuje politykę: głos pierwszy

2023.05.24

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.