No-Action Letter w systemie nadzoru nad polskim rynkiem finansowym – raport Fundacji Republikańskiej

2016.12.09

Fundacja Republikańska

Oddajemy w Państwa ręce najnowszy raport Fundacji Republikańskiej, zawierający analizę możliwości wprowadzenia do polskiego systemu prawnego, w obszarze regulacji rynków finansowych, instytucji „No-action letter”.

Pobierz raport „No-Action Letter w systemie nadzoru nad polskim rynkiem finansowym”

W Polsce prawie każdy podmiot działający na rynku finansowym zetknął się z sytuacją, w której wprowadzenie innowacyjnego produktu rodzi wiele niejasności, a co za tym idzie, wątpliwości co do jego dopuszczalności na gruncie obecnie obowiązującego prawa. Raport wskazuje sposób, w jaki instytucja „No-action letter” rozwiązała wskazany problem w krajach anglosaskich oraz, w ograniczonym zakresie, w Unii Europejskiej. Jednocześnie raport wskazuje sposoby transpozycji tej instytucji do polskiego systemu prawnego.

„No-action letter” to stanowisko wydawane przez instytucję nadzorczą lub przez jej pracownika, w którym stwierdza się, że w oparciu o przedstawione przez wnioskodawcę fakty i okoliczności nie zamierza się podejmować lub rekomendować podjęcia działań nadzorczych w odniesieniu do określonego stan faktycznego. W naszej propozycji uprawnienia do jej wydawania mogłaby otrzymać Komisja Nadzoru Finansowego. Możliwość skorzystania z „No-action letter” pozwoliłaby z jednej strony zminimalizować ryzyko nieświadomego złamania prawa przez instytucje finansowe, a z drugiej – chroniłaby potencjalnych klientów tych instytucji, gdyż wiedzieliby oni, że wybrany produkt finansowy został dokładne przeanalizowany pod kątem zgodności z prawem.

W raporcie zwracamy również uwagę na skutki płynące ze złożoności rynków finansowych, klauzul generalnych oraz rosnącą liczbą regulacji, które tworzą nowe wątpliwości interpretacyjne.

Doniosłe konsekwencje Brexitu widać szczególnie na międzynarodowym rynku instytucji finansowych. Kończy się okres względnej stabilizacji po kryzysie lat 2007-2008. Rozpoczyna się na nowo rywalizacja pomiędzy ośrodkami finansowymi o to, kto przyciągnie do siebie centrale banków i ich aktywa. Polska może stać się istotnym graczem w tej grze, ale do tego potrzebuje stabilnego, transparentnego i przewidywalnego systemu prawnego. Implementacja instytucji „No-action letter” mogłaby się temu celowi wydatnie przysłużyć.

Pobierz raport „No-Action Letter w systemie nadzoru nad polskim rynkiem finansowym”

Ostatnie Wpisy

Rzeczy Wspólne 46

2023.11.27

Fundacja Republikańska

Młodzieżowe rekomendacje polityk społecznych.

2023.10.31

Fundacja Republikańska

Kondycja młodych Polaków.

2023.10.30

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji