Prezentacja Map Wydatków i Dochodów Państwa 2019

2020.12.08

Fundacja Republikańska

W czwartek, 10 grudnia o godzinie 19:00 zapraszamy na prezentację Map Wydatków i Dochodów Państwa 2019.

Czy wiesz:

  • co jest finansowane z Twoich podatków?
  • skąd państwo czerpie środki?
  • jak wygląda skala przepływów finansowych? 

Jedna Mapa to tysiące stron sprawozdań z wykonania budżetów, dziesiątki sprawozdań finansowych. Wszystko to należało przeanalizować, aby mogły powstać dwie grafiki, które zawierają odpowiedzi na zadane wyżej pytania. Patrzenie władzy na ręce to podstawa społeczeństwa obywatelskiego, które chcemy z Wami budować.Chcąc prowadzić w pełni merytoryczną dyskusję o finansach państwa należy opierać się na twardych danych, które znajdziecie w Mapach Wydatków i Dochodów przygotowanych przez Fundację Republikańską. Dzięki graficznej formie odwzorowania na Mapie widać skalę i proporcje poszczególnych części składowych budżetu.

Prezentacja Map odbędzie się w formule online, na Facebooku Fundacji Republikańskiej. Zachęcamy do śledzenia wydarzenia poświęconego prezentacji.

Ostatnie Wpisy

Problem otyłości zaczyna się w głowie?

2021.07.23

Fundacja Republikańska

Podgrodzie Disneylandu

2021.07.22

Fundacja Republikańska

Ekonomiczne konsekwencje otyłości

2021.07.21

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.