Konsultacje publiczne dot. rozporządzeń wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2018.09.14

Fundacja Republikańska

Trwają konsultacje publiczne dot. rozporządzeń wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących m.in. Rady Działalności Pożytku Publicznego, wzorów ofert i umów na realizację zadań publicznych, oraz sprawozdań merytorycznych OPP. Projekt realizowany jest są przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w partnerstwie z Fundacją Republikańską.

Konsultacje odbywają się w ramach projektu z Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. Konsultacje od-nowa. Dzięki możliwość zapoznania się z proponowanymi zmianami podczas konsultacji publicznych, działacze organizacji pozarządowych i przedstawiciele samorządów mogą wnieść własne uwagi do rozporządzeń wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W liście skierowanym do działaczy organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, Wojciech Kaczmarczyk zwrócił uwagę na istotną rolę podmiotów będących odbiorcami planowanych zmian prawnych i zachęcił do aktywnego udziału w konsultacjach: – Zachęcam Państwa do partycypowania w tym wartościowym procesie, do kształtowania rozwiązań prawnych, które – mam nadzieję – przyczynią się do bardziej efektywnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Do udziału w konsultacjach zachęcał również wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, podczas przemówienia skierowanego do uczestników III Podkarpackiego Forum Obywatelskiego: – Potrzebujemy państwa partnerstwa przy konsultacji tych rozporządzeń. Dotyczą one np. nowych wzorów nowego typu formularzy i umów. Od lat słyszeliśmy postulaty, żeby to uproszczać (…), ale musi to być dobrze i mądrze skonsultowane, żeby ułatwić państwu pracę.

Miejsca i daty spotkań w poszczególnych województwach:
– zachodniopomorskie:
Szczecin, 5.09.br., godz. 9:00
Centrum Konferencyjnym Ambasador
przy al. Wojska Polskiego 67;

– lubuskie:
Gorzów Wielkopolski, 5.09.br., godz. 14:00
Centrum Charytatywnym im. Jana Pawła II
przy ul. Słonecznej 63;

– wielkopolskie:
Poznań, 6.09.br., godz. 9:00
Pałac Górków (Muzeum Archeologiczne)
przy ul. Wodnej 27;

– łódzkie:
Łódź, 6.09.br., godz. 14:00
Sala konferencyjna Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego
przy ul. Narutowicza 34;

– dolnośląskie:
Wrocław, 7.09.br., godz. 9:00,
Wrocławski Kompleks Szkoleniowy
przy ul. Sztabowej 100;

– opolskie:
Opole, 7.09.br., godz. 14:00;
Villa Academica (Uniwersytet Opolski)
przy ul. Powstańców Śląskich 22;

– lubelskie:
Lublin, 12.09.br., godz. 14:00,
Restauracja Lanczomania
przy ul. Nadbrzystyckiej 40a;

– podkarpackie:
Rzeszów, 13.09.br., godz. 9:00
Hotel Prezydencki
przy ul. Podwisłocze 49;

– śląskie:
Katowice, 13.09.br., godz. 15:00
Hotel Katowice (Sala Tarasowa)
przy al. Korfantego 9;

– świętokrzyskie:
Kielce, 14.09.br., godz. 9:00
Centrum Kongresowe Targi Kielce (Sala Sigma)
przy ul. Zakładowej 1;

– małopolskie – Kraków, 14.09.br.

Kraków, 14.09.br., godz. 15:00
Hotel Legend
przy ul. Św. Gertrudy 12

– kujawsko – pomorskie:
Toruń, 17.09.br., godz. 9:00
Hotel Filmar
przy ul. Grudziądzkiej 45;

– pomorskie:
Gdańsk, 17.09.br., godz. 15:00
Instytut Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
przy ul. Bażyńskiego 4;

– warmińsko – mazurskie:
Olsztyn, 18.09.br., 9:00
Hotel HP
przy ul. Warszawskiej 119;

– podlaskie:
Białystok, 18.09.br., godz. 16:00
Hotel Podlasie
przy ul. 42 Pułku Piechoty 6;

– mazowieckie:
Warszawa, 19.09.br., godz. 15:00
Hotel MDM (Sala Pod Kandelabrami)
przy pl. Konstytucji 1.

Spotkania konsultacyjne mają charakter otwarty i nie wymagają wcześniejszej rejestracji.

Ostatnie Wpisy

Pod Spodem – dyskusja autorów kwartalnika

2020.08.03

Fundacja Republikańska

Nowy numer Rzeczy Wspólnych

2020.07.30

Fundacja Republikańska

Polska groszowych emerytur?

2020.07.28

Fundacja Republikańska

Wspieram Fundację

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.