Konsultacje publiczne dot. rozporządzeń wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2018.09.14

Fundacja Republikańska

Trwają konsultacje publiczne dot. rozporządzeń wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących m.in. Rady Działalności Pożytku Publicznego, wzorów ofert i umów na realizację zadań publicznych, oraz sprawozdań merytorycznych OPP. Projekt realizowany jest są przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w partnerstwie z Fundacją Republikańską.

Konsultacje odbywają się w ramach projektu z Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. Konsultacje od-nowa. Dzięki możliwość zapoznania się z proponowanymi zmianami podczas konsultacji publicznych, działacze organizacji pozarządowych i przedstawiciele samorządów mogą wnieść własne uwagi do rozporządzeń wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W liście skierowanym do działaczy organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, Wojciech Kaczmarczyk zwrócił uwagę na istotną rolę podmiotów będących odbiorcami planowanych zmian prawnych i zachęcił do aktywnego udziału w konsultacjach: – Zachęcam Państwa do partycypowania w tym wartościowym procesie, do kształtowania rozwiązań prawnych, które – mam nadzieję – przyczynią się do bardziej efektywnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Do udziału w konsultacjach zachęcał również wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, podczas przemówienia skierowanego do uczestników III Podkarpackiego Forum Obywatelskiego: – Potrzebujemy państwa partnerstwa przy konsultacji tych rozporządzeń. Dotyczą one np. nowych wzorów nowego typu formularzy i umów. Od lat słyszeliśmy postulaty, żeby to uproszczać (…), ale musi to być dobrze i mądrze skonsultowane, żeby ułatwić państwu pracę.

Miejsca i daty spotkań w poszczególnych województwach:
– zachodniopomorskie:
Szczecin, 5.09.br., godz. 9:00
Centrum Konferencyjnym Ambasador
przy al. Wojska Polskiego 67;

– lubuskie:
Gorzów Wielkopolski, 5.09.br., godz. 14:00
Centrum Charytatywnym im. Jana Pawła II
przy ul. Słonecznej 63;

– wielkopolskie:
Poznań, 6.09.br., godz. 9:00
Pałac Górków (Muzeum Archeologiczne)
przy ul. Wodnej 27;

– łódzkie:
Łódź, 6.09.br., godz. 14:00
Sala konferencyjna Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego
przy ul. Narutowicza 34;

– dolnośląskie:
Wrocław, 7.09.br., godz. 9:00,
Wrocławski Kompleks Szkoleniowy
przy ul. Sztabowej 100;

– opolskie:
Opole, 7.09.br., godz. 14:00;
Villa Academica (Uniwersytet Opolski)
przy ul. Powstańców Śląskich 22;

– lubelskie:
Lublin, 12.09.br., godz. 14:00,
Restauracja Lanczomania
przy ul. Nadbrzystyckiej 40a;

– podkarpackie:
Rzeszów, 13.09.br., godz. 9:00
Hotel Prezydencki
przy ul. Podwisłocze 49;

– śląskie:
Katowice, 13.09.br., godz. 15:00
Hotel Katowice (Sala Tarasowa)
przy al. Korfantego 9;

– świętokrzyskie:
Kielce, 14.09.br., godz. 9:00
Centrum Kongresowe Targi Kielce (Sala Sigma)
przy ul. Zakładowej 1;

– małopolskie – Kraków, 14.09.br.

Kraków, 14.09.br., godz. 15:00
Hotel Legend
przy ul. Św. Gertrudy 12

– kujawsko – pomorskie:
Toruń, 17.09.br., godz. 9:00
Hotel Filmar
przy ul. Grudziądzkiej 45;

– pomorskie:
Gdańsk, 17.09.br., godz. 15:00
Instytut Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
przy ul. Bażyńskiego 4;

– warmińsko – mazurskie:
Olsztyn, 18.09.br., 9:00
Hotel HP
przy ul. Warszawskiej 119;

– podlaskie:
Białystok, 18.09.br., godz. 16:00
Hotel Podlasie
przy ul. 42 Pułku Piechoty 6;

– mazowieckie:
Warszawa, 19.09.br., godz. 15:00
Hotel MDM (Sala Pod Kandelabrami)
przy pl. Konstytucji 1.

Spotkania konsultacyjne mają charakter otwarty i nie wymagają wcześniejszej rejestracji.

Ostatnie Wpisy

Społeczeństwo punktowe

2021.05.05

Fundacja Republikańska

Ani triumf, ani zgon. Ocena „kompromisu” zawartego na szczycie Unii Europejskiej 10 grudnia 2020 r.

2021.04.23

Fundacja Republikańska

Oświecić Islam

2021.04.16

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.