Płatne staże w Fundacji Republikańskiej

2019.07.29

Fundacja Republikańska

Nabór 1.

Fundacja Republikańska poszukuje stażysty. Okres stażu będzie wynosił trzy miesiące. Za staż wypłacane będzie wynagrodzenie.

W ramach swoich obowiązków stażysta będzie wspierał zespół Fundacji przez m.in.:

 • Wyszukiwanie informacji w Internecie i mediach na zadany temat
 • Przygotowywanie notatek i streszczeń z informacji prasowych i materiałów źródłowych
 • Wyszukiwanie i zbieranie danych statystycznych, ekonomicznych, demograficznych (np. w serwisach GUS, Destatis, Eurostat)
 • Analizowanie i opisywanie danych w formie krótkich notatek, wykresów, tabel
 • Przygotowywanie wytycznych dla grafika do opracowania map, rysunków i infografik
 • Wsparcie przy organizacji spotkań dyskusyjnych i seminariów w siedzibie Fundacji Republikańskiej
 • Wsparcie przy organizacji konferencji prasowych i kongresów
 • Przygotowywanie wniosków o dostęp do informacji publicznej
 • Przygotowywanie i umieszczanie notatek na mediach społecznościowych Fundacji Republikańskiej
 • Aktualizowanie strony internetowej Fundacji

Szczegóły stażu:

 • Podstawowe miejsce pracy: biuro Fundacji Republikańskiej (ul. Nowy Świat 41, Warszawa)
 • Możliwość pracy zdalnej przy zadaniach zleconych przez koordynatora stażu
 • Minimalny wymiar czasu pracy: 30 godzin w tygodniu
 • Możliwość elastycznego dostosowania godzin i dni pracy (np. do zajęć na uczelni)

Wymagania:

 • Znajomość podstawowych pojęć i praw rządzących gospodarką wolnorynkową
 • Podstawowa znajomość działania sektora finansów publicznych i systemu podatkowego w Polsce
 • Sprawne posługiwanie się wyszukiwarką Google
 • Umiejętność sprawnego poruszania się w najpopularniejszych mediach społecznościowych takich jak: Facebook i Twitter
 • Umiejętność odnalezienia informacji w publicznych bazach danych (np. GUS, Eurostat)
 • Sprawna obsługa programu Microsoft Excel i Word
 • Punktualność i realizowanie zadań na czas
 • Dobra organizacja pracy

Kogo poszukujemy:

 • Studentów lub absolwentów kierunków związanych z gospodarką, np. ekonomia (preferowane), prawo gospodarcze, handel międzynarodowy
 • Studentów lub absolwentów kierunków związanych z nauką o funkcjonowaniu państwa i społeczeństwa takich jak: politologia, socjologia

CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: biuro@fundacjarepublikanska.org

Tytuł maila: Nabór 1

Ogłoszenie ważne do 12.08.2019 r.

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się do 15.08.2019 r.


Nabór 2.

Fundacja Republikańska poszukuje stażysty. Okres stażu będzie wynosił trzy miesiące. Za staż wypłacane będzie wynagrodzenie.

W ramach swoich obowiązków stażysta będzie wspierał zespół Fundacji przez m.in.:

 • Prowadzenie rejestru dokumentów
 • Prowadzenie rejestru wydarzeń oraz publikacji Fundacji
 • Bieżący kontakt ze współpracownikami
 • Dbanie o właściwy obieg dokumentów (nadzór na dopełnianiem formalności, wysyłanie korespondencji)
 • Dbanie o zaopatrzenie biura
 • Dokonywanie zakupów związanych z bieżącymi projektami
 • Kontakt z księgowością
 • Wykonywanie innych prac biurowych (skanowanie, kopiowanie, archiwizowanie, obsługa poczty wychodzącej i przychodzącej)

Szczegóły stażu:

 • Podstawowe miejsce pracy: biuro Fundacji Republikańskiej (ul. Nowy Świat 41, Warszawa)
 • Minimalny wymiar czasu pracy: 30 godzin w tygodniu
 • Możliwość elastycznego dostosowania godzin i dni pracy (np. do zajęć na uczelni)

Wymagania:

 • Umiejętność obsługi komputera (w znacznej mierze praca będzie opierała się na pracy z Excelem)
 • Skrupulatność i rzetelność (obowiązki będą wymagały dużej dokładności)
 • Odpowiedzialność i uczciwość
 • Samodzielność w wykonywaniu zadań
 • Punktualność i realizowanie zadań na czas
 • Dobra organizacja pracy
 • Umiejętności interpersonalne
 • Doświadczenie w pracy biurowej będzie dodatkowym atutem

CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: biuro@fundacjarepublikanska.org

Tytuł maila: Nabór 2

Ogłoszenie ważne do 12.08.2019 r.

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się do 15.08.2019 r.

Ostatnie Wpisy

Amerykańska lekcja budowy infrastruktury – sukcesy i porażki

2020.12.31

Fundacja Republikańska

Podsumowanie roku 2020 w polskiej polityce zagranicznej

2020.12.31

Fundacja Republikańska

Niemcy chcą razem z USA rządzić Europą

2020.12.31

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.