Debata RW i Soli Deo: „Czy chrześcijanin może być dobrym obywatelem?”

2010.12.06

Zespół "Rzeczy Wspólnych"

„Rzeczy Wspólne” wraz z Akademickim Stowarzyszeniem Katolickim „Soli Deo” mają przyjemność zaprosić Państwa na debatę, tym razem poświęconą tematowi „Czy chrześcijanin może być dobrym obywatelem?” Punktem wyjścia do debaty będzie esej profesora Zbigniewa Stawrowskiego, który ukazał się w szóstym numerze kwartalnika republikańskiego.

Dyskutantami będą:

prof. Zbigniew Stawrowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, stały współpracownik „Rzeczy Wspólnych”)
Piotr Kaznowski (redaktor naczelny pisma „Christianitas”, stały współpracownik Fundacji Republikańskiej)
Filip Memches (członek kolegium redakcyjnego pisma „44 / Czterdzieści i Cztery”, publicysta „Uważam Rze”)
Jarosław Makowski (szef Instytutu Obywatelskiego, publicysta).

Spotkanie odbędzie się 12 grudnia, w sali 231 Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, o godzinie 18:00

Serdecznie Zapraszamy!

Ostatnie Wpisy

Oświecić Islam

2021.04.16

Fundacja Republikańska

Sektor obywatelski

2021.03.31

Fundacja Republikańska

Problemy lokalne, problemy globalne

2021.03.26

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.