Jak Polonia może pomóc Polsce w poprawie wizerunku Polski na świecie? Krótki poradnik.

2021.12.12

Fundacja Republikańska

Pytanie o to, jak Polonia może budować pozytywny wizerunek Polski za granicą ma dzisiaj szczególne znaczenie. Po pierwsze dlatego, że tzw. soft power, oddziaływanie przez polityki miękkie, ma szczególne znaczenie w dzisiejszym świecie. Po drugie zaś dlatego, że nasze państwo mimo niepodważalnego rozwoju ekonomicznego, infrastrukturalnego czy społecznego wciąż zmaga się z problemem kiepskiej reputacji na świecie. 

Problem jest złożony, ale równolegle z jego analizą trzeba po prostu działać. A któż może być lepszym sojusznikiem naszego państwa dla zmiany tej sytuacji niż miliony Polaków rozsianych  po świecie?

Polacy (i Polonia, jako instytucja), zamieszkujący w innych krajach, mając lepszą wiedzę i większą wrażliwość odnośnie skali społecznego oraz politycznego kontekstu wyzwań stojących przed ich historyczną Ojczyzną mogą komunikować prawdziwy, nieskażony obcymi wyobrażeniami i stereotypami obraz rzeczywistości o naszym kraju. Prostować informacje nieprawdziwe, które są dzisiaj prawdziwą plagą w mediach, ale także szkołach, na całym świecie. 

Polonia, może budować pozytywny wizerunek poprzez edukację, ciekawą opowieść o sobie, o swoim kraju. Przekazywanie wiedzy o historii Polski (z odniesieniami do wspólnej historii narodów, wśród których żyje) i wspólnych wartościach oraz jednoczących nas bohaterach, jak np. kultywowanie pamięci wyzwolicieli holenderskiej Bredy przez Dywizję Pancerną gen. Stanisława Maczka. To zawsze dobre rozwiązanie. Podobnie jak budowanie przekazu, że na Polskę w chwili zagrożenia, można zawsze liczyć. Także wobec współczesnych zagrożeń.
Wielkie znaczenie mają lokalne inicjatywy kulturalne – festiwale, dni polskie, wystawy czy np. powołanie i organizacja Teatru Polskiego – zapewnienie promocji naszych dramatopisarzy, ale też z uwzględnieniem międzynarodowego repertuaru. Powołanie małych zespołów np. muzyki kameralnej w składzie międzynarodowym (dobrze, jeśli prymariuszem w kwartecie byłby lokalny, polski wirtuoz!). Jest to okazja do promocji polskiej muzyki. Świat, generalnie słyszał o Chopinie, rzadziej o Wieniawskim, Lutosławskim czy Pendereckim, jeszcze mniej natomiast o Dobrzyńskim, Karłowiczu, Panufniku czy Krzysztofie Komedzie. Polska muzyka może być jednym z naszych znaków rozpoznawczych na świecie i skutecznie budować pozycję naszego kraju wśród lokalnych elit na całym świecie. 

W wielu miejscach na świecie istnieją polskie media, ale często są one niedoinwestowane, prowadzone po godzinach pracy, hobbystycznie, a więc amatorsko. Po prostu nie nadążają za tzw. duchem czasu. Zaprojektowanie wyspecjalizowanych informacyjno-kulturalnych portali internetowych czy profili w portalach społecznościowych takich jak Twitter, YouTube, Facebook czy Instagram, z ciekawostkami, aktualnymi wiadomościami z Polski, także spoza wielkiej polityki, gdzie można pomieścić konkursy wiedzy o Polsce, rozmowy z ciekawymi ludźmi z różnych dziedzin życia. Musimy zagospodarowywać przestrzeń informacyjną i kulturalną, bo jeśli tego nie zrobimy, zrobią (i robią!) to inni. 

Bardzo ważnym aspektem integracji i oddziaływania lokalnych społeczności polonijnych jest prowadzenie i wspieranie aktywności politycznej i społeczną obywateli 
polskiego pochodzenia w lokalnych władzach: dać się wybrać do miejscowych rad i innych struktur samorządowych, by mieć wpływ na swoje otoczenie i pokazać przy okazji demokratyczną i republikańską tradycję I Rzeczypospolitej w praktyce. Już sama wyborcza to przedsięwzięcie, które może zaktywizować lokalną społeczność i uświadomić jej, jak duże ma możliwości. 

Ogromne znaczenie może tu mieć pomoc finansowa czy organizacyjna z Polski, choćby w postaci środków na rozwój infrastruktury medialnej czy wydarzenia, ale piłeczka jest po stronie Polonii, niech pokaże, że ma pomysły, inicjatywę, że jest tak po polsku przedsiębiorcza. 

Autor: Jacek Olbrycht
Współpraca: Piotr Pałka

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Ostatnie Wpisy

Intermentoring FR#2: Planowanie Projektowe

2023.05.25

Fundacja Republikańska

Gdy narracja zastępuje politykę: głos drugi

2023.05.24

Fundacja Republikańska

Gdy narracja zastępuje politykę: głos pierwszy

2023.05.24

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji