Jan Walczuk

2023.05.15

Fundacja Republikańska

Doradca ds. organizacji pozarządowych z wieloletnim doświadczeniem w otoczeniu trzeciego sektora zdobywanym m.in. w organizacjach takich jak Instytut Suwerennej, Stowarzyszenie KoLiber, Fundacja w Dobrym Tonie, w których pełni lub pełnił funkcje zarządcze oraz nadzorcze. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Przewodniczącym Komitetu ds. Pożytku Publicznego) oraz jej delegat do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem II kadencji. Z Fundacją Republikańską współpracuje od 2023 roku.

Ostatnie Wpisy

Cztery kluczowe wyzwania dla Polski

2023.12.11

Fundacja Republikańska

Rzeczy Wspólne 46

2023.11.27

Fundacja Republikańska

Młodzieżowe rekomendacje polityk społecznych.

2023.10.31

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.