Jan Walczuk

2023.05.15

Fundacja Republikańska

Doradca ds. organizacji pozarządowych z wieloletnim doświadczeniem w otoczeniu NGO zdobywanym w organizacjach takich jak: Instytut Suwerennej, Stowarzyszenie KoLiber, Fundacja w Dobrym Tonie (w których pełnił funkcje zarządcze oraz nadzorcze), Fundacja Kulskich na rzecz relacji polsko-amerykańskich, Instytut Rozwoju Spraw Społecznych. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Przewodniczącym Komitetu ds. Pożytku Publicznego) oraz członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem II kadencji (oddelegowany ze strony RDPP). Z Fundacją Republikańską współpracuje od 2023 roku.

Ostatnie Wpisy

Powrót ze wschodu. Jak Polska uniezależniała się od Rosji.

2023.09.20

Fundacja Republikańska

Intermentoring FR#4: Chwała Wielkiej Polsce vs. chwała nam i naszym kolegom

2023.07.11

Fundacja Republikańska

O polskiej wizji przyszłości Europy

2023.06.28

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.