Zatrudnimy Asystenta/kę biura

2021.02.26

Fundacja Republikańska

Fundacja Republikańska zatrudni osobę na stanowisko: asystent(ka) biura.

Zakres obowiązków:

– prowadzenie dokumentacji projektowej: opisywanie, kopiowanie, archiwizowanie, 

– prowadzenie korespondencji ze zleceniobiorcami i usługodawcami, 

– dbanie o właściwy obieg dokumentów (uzyskiwanie podpisów, przekazywanie zleceniobiorcom),

– wsparcie koordynatora projektu w sporządzaniu sprawozdań projektowych, 

– kontakt z księgowością, przygotowywanie comiesięcznego zestawienia faktur i rachunków,      

– przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności fundacji (sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie z działalności kulturalnej lokalu), 

– zaopatrywanie biura w materiały i artykuły biurowe oraz produkty spożywcze,  

– rozeznania rynku i dokonywanie zakupów związanych z bieżącymi projektami,  

– wsparcie biurowe w bieżących sprawach, zadania ad hoc do wykonania „na mieście” 🙂

– wprowadzanie danych do systemu. 

Wymagane kompetencje:

– dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych, komputera, pakietu MS Office

– sprawne posługiwanie się językiem polskim w zakresie tworzenia pism, wniosków, prowadzenia korespondencji biurowej,

– umiejętność dobrej organizacji pracy, dokładność, rzetelność, systematyczność

– wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, zaangażowanie w powierzone zadania 

– mile widziana własna inicjatywa i proaktywna postawa   

Inne:

  • Miejsce pracy: biuro Fundacji Republikańskiej (ul. Nowy Świat 41, Warszawa)
  • Minimalny wymiar czasu pracy: 30 godzin w tygodniu
  • Możliwość elastycznego dostosowania godzin i dni pracy (np. do zajęć na uczelni)
  • Praca od kwietnia

CV prosimy przesyłać na adres: malgorzata.klusiewicz@fundacjarepublikanska.org


Klauzula RODO/INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy:

Administrator:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Republikańska z siedzibą w Warszawie, (adres: 00-042 Warszawa, Nowy Świat 41, e-mail: biuro@fundacjarepublikanska.org).

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

Przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego. Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji. Twoje dane przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Twoje dane osobowe możemy udostępnić organom władz publicznych, bankom, podmiotom świadczącym nam usługi serwisowe, audytowe, archiwizacyjne oraz bhp.

Okres przechowywania danych:

Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 5 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brałeś udział.

Pani/Pana prawa:

Przysługuje Ci prawo dostępu do twoich danych, do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów w jakim są zbierane.

Ostatnie Wpisy

Intermentoring FR#2: Planowanie Projektowe

2023.05.25

Fundacja Republikańska

Gdy narracja zastępuje politykę: głos drugi

2023.05.24

Fundacja Republikańska

Gdy narracja zastępuje politykę: głos pierwszy

2023.05.24

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji