Konferencja

Rzeczy Wspólne 9

2020.08.25

Admin

Dziewiąty numer kwartalnika Fundacji Republikańskiej.

Część tekstów dostępna za darmo.

Wśród autorów m.in. Jan Rokita, Przemysław Wipler, Andrzej Zybertowicz, Tomasz Grosse, Piotr Bartula, Stanisław Orzechowski, Ewa Thompson.

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.