Konferencja

Rzeczy Wspólne 9

2020.08.25

Fundacja Republikańska

9 (3/2012) KTO NAPRAWDĘ RZĄDZI POLSKĄ?

Dziewiąty numer kwartalnika Fundacji Republikańskiej.

Część tekstów dostępna za darmo.

Wśród autorów m.in. Jan Rokita, Przemysław Wipler, Andrzej Zybertowicz, Tomasz Grosse, Piotr Bartula, Stanisław Orzechowski, Ewa Thompson.

Redaktor naczelny: Bartłomiej Radziejewski

Redakcja: Krzysztof Bosak, Piotr Trudnowski, Maciej Trząski (sekretarz redakcji), Stanisław Tyszka, Marek Wróbel

Okładka: Piotr Promiński

Ilustracje: Wojciech Pawliński, Piotr Promiński

Skład: PanDawer Autorzy (według kolejności w numerze): Jan Rokita, Rafał Matyja, Paweł Soloch, Leszek Skiba, Andrzej Zybertowicz, Paweł Ruszkowski, Ewa Starosta, Przemysław Wipler, Jadwiga Staniszkis, Andrzej Maśnica, Tomasz Grzegorz Grosse, Maciej Brachowicz, Piotr Bardula, Zbigniew Stawrowski, Krzysztof Koehler, Stanisław Orzechowski, Ewa Thompson, Michał Kuź, Jacek Komuda

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.