Konferencja

Rzeczy Wspólne 8

2020.10.28

Fundacja Republikańska

8 (2/2012) DOŚĆ EUROFANATYZMU

Redaktor naczelny: Bartłomiej Radziejewski

Redakcja: Krzysztof Bosak, Piotr Trudnowski, Maciej Trząski (sekretarz redakcji), Stanisław Tyszka, Marek Wróbel

Okładka: Wojciech Pawliński

Ilustracje: Wojciech Pawliński

Skład: PanDawer Autorzy (według kolejności w numerze): Krzysztof Bosak, Ewa Thompson, Tomasz Gabiś, Adam Szafrański, Krzysztof Żmijewski, Tomasz Szatkowski, Tymoteusz Zych, Paul Webb, Grzegorz Górny, Łukasz Warzecha, Jacek Bartosiak, Radosław Pyffel, Rafał Wójcikowski, Marek Wojciech Grabowski, Krzysztof Koźmiński, James R. Kurth, Rafał Ziemkiewicz, Bronisław Wildstein, Jacek Komuda, Lech Jęczmyk Kup numer w naszym sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.