Konferencja

Rzeczy Wspólne 7

2020.08.25

Fundacja Republikańska

7 (1/2012) WOLNOŚĆ ZAGROŻONA

Kolejny numer kwartalnika republikańskiego „Rzeczy Wspólne”. Tym razem tom poświęcony zagrożeniom wolności.

W środku m.in. Radziejewski, Krasnodębski, Pawłowicz, Pytel, Tyszka, Panoptykon, Świetlik, Gociek, The Krasnals… I wielu innych. Polecamy!

Do nowego numeru (dostępnego w empikach, na allegro i prenumeracie) dołączyliśmy film Fundacji Republikańskiej pt. „To nie jest kraj dla młodych ludzi” z udziałem Przemysława Wiplera, Rafała Ziemkiewicza, Krzysztofa Bosaka, ekspertów CAFR.pl i redaktorów „Rzeczy Wspólnych”

Redaktor naczelny: Bartłomiej Radziejewski

Redakcja: Krzysztof Bosak, Magdalena Myczko (zastępca sekretarza redakcji), Piotr Trudnowski, Maciej Trząski (sekretarz redakcji), Stanisław Tyszka, Marek Wróbel

Okładka: Wojciech Pawliński

Ilustracje: Wojciech Pawliński, The Krasnals Skład: PanDawer Autorzy (według kolejności w numerze): Bartłomiej Radziejewski, Zdzisław Kransodębski, Piotr Gociek, Krystyna Pawłowicz, Małgorzata Szumańska, Wiktor Świetlik, The Krasnals, Piotr Trudnowski, Paweł Dobrowolski, Stanisław Tyszka, Kenneth L. Grasso, Jacek Siński, Grzegorz Pytel, Wilhelm Hankel, Krzysztof Bosak, Łukasz Czernicki, Andrzej Maśnica, Remigiusz Włast-Matuszak, Mateusz Kędzierski, Michał Krupa, Marcin Horała, Marek Wróbel

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.