Konferencja

Rzeczy Wspólne 6

2020.08.25

Fundacja Republikańska

6 (4/2011) PRZYSPIESZ ALBO GIŃ

Redaktor naczelny: Bartłomiej Radziejewski

Redakcja: Bartłomiej Kachniarz, Magdalena Myczko (sekretarz redakcji), Przemysław Wipler, Szymon Ruman, Marek Wróbel

Okładka: Piotr Promiński

Ilustracje: Wojciech Pawliński, Piotr Promiński

Skład: PanDawer Autorzy (według kolejności w numerze): Andrzej Waśko, Przemysław Żurawski vel Grajewski, Mirosław Barszcz, Grzegorz Pytel, Michał Czarnik, Michał Kot, Tomasz Szatkowski, Paweł Dobrowolski, Adam Radzimski, Michał Beim, Przemysław Wipler, Paweł Gruza, Marcin Horała, Wojciech Arndt, Krzysztof Rybiński, Jurgen Elsasser, Krzysztof Szczerski, Bartłomiej Telejko, Łukasz Czernicki, Zbigniew Stawrowski, Agnieszka Nogal, Andrzej Maśnica, Władysław Jóźwicki, Remigiusz Włast-Matuszak, Krzysztof Feusette, Wiktor Świetlik Kup numer w naszym sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.