Konferencja

Rzeczy Wspólne 5

2020.10.28

Fundacja Republikańska

5 (3/2011) DEMOLKA PAŃSTWA

Redaktor naczelny: Bartłomiej Radziejewski

Redakcja: Bartłomiej Kachniarz, Magdalena Myczko (sekretarz redakcji), Tomasz Pichór, Przemysław Wipler, Szymon Ruman, Marek Wróbel

Okładka: Wojciech Pawliński

Ilustracje: Wojciech Pawliński, Piotr Promiński

Skład: PanDawer Autorzy (według kolejności w numerze): Bartłomiej Radziejewski, Rafał Matyja, Jadwiga Staniszkis, Leszek Skiba, Piotr Trudnowski, Stanisław Tyszka, Przemysław Wipler, Paweł Szałamacha, Tomasz Szatkowski, Krzysztof Szczerski, Marek Cichocki, Tomasz Pichór, Hazhir Teimourian, Łukasz Warzecha, Robert A. Preston, Richard M. Weaver, Leszek Nowak, Andrzej Maśnica, Agnieszka Nogal, Remigiusz Włast-Matuszak, Sławomir Zatwardnicki, Krzysztof Feusette

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.