Konferencja

Rzeczy Wspólne 4

2020.10.28

Fundacja Republikańska

4 (2/2011) UKRYTA PRZEMOC

Redaktor naczelny: Bartłomiej Radziejewski

Redakcja: Bartłomiej Kachniarz, Magdalena Myczko (sekretarz redakcji), Przemysław Wipler, Szymon Ruman, Marek Wróbel

Okładka: Wojciech Pawliński

Ilustracje: Wojciech Pawliński

Skład: PanDawer Autorzy (według kolejności w numerze): Bartłomiej Radziejewski, Rafał Matyja, Radosław Sojak, Łukasz Warzecha, Rene Girard, Andrzej Nowak, Przemysław Żurawski vel Grajewski, Dominik Konieczny, Radosław Pyffel, Peter Jaworski, Andrzej Godlewski, Marcin Gawęda, Przemysław Biskup, Krzysztof Wołodźko, Grzegorz Górny, Zbigniew Stawrowski, Agnieszka Nogal, Władysław Jóźwicki, Remigiusz Włast-Matuszak, Stefan Sękowski, Marcin Wolski, Krzysztof Feusette

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.