Konferencja

Rzeczy Wspólne 36

2021.04.07

Fundacja Republikańska

Antyrkruchość

Nieznośna jest ta łatwość proponowania jedynie słusznych rozwiązań i wróżenia, co przyniosą najbliższe miesiące. Jeśli pandemia czegoś uczy, to właśnie wstrzemięźliwości, tak obcej współczesnej kulturze. Kto bowiem z polityków, komentatorów czy wszechobecnych ekspertów ośmiela się dziś mówić (za Gombrowiczem): „Nie jestem ja na tyle szalonym, żebym w dzisiejszych czasach co mniemał albo i nie mniemał”? A przecież owe „dzisiejsze czasy” przede wszystkim cechuje brak jasności w kwestii przyszłości. 

Jak przygotować się na to, co niewiadome, niepewne? Profesor Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, próbuje w rozmowie z Mariuszem Staniszewskim na to pytanie odpowiedzieć. Najbardziej racjonalne (co nie znaczy łatwe) jest budowanie antykruchości rozumianej jako odporność na negatywny wpływ niepożądanych i nieoczekiwanych zdarzeń. Rozmowa dotyczy gospodarki, ale pani profesor podkreśla, że tego typu odporność można uzyskać jedynie poprzez inwestycje w ochronę zdrowia, kulturę i edukację. 

Zaskakująca teza? Tylko na pozór. Polska antykruchość, bo coś takiego z pewnością istnieje, budowana była przez ostatnie dwa stulecia głównie na fundamencie kulturowym. Nasz ewidentny sukces cywilizacyjny ostatnich dekad ma bardzo ciekawą i nie do końca zbadaną proweniencję. Z pewnością nie jest on owocem genialnych decyzji politycznych i świetnego zarządzania. 

Jeśli coś nas powinno naprawdę niepokoić w „dzisiejszych czasach”, to coraz solidniejsze pęknięcia w naszym kulturowym fundamencie. Dotyczą one rozbijania solidarności międzypokoleniowej, nakręcanej nieustająco wojny płci, słabnącej motywacji młodych ludzi, by wchodzić w głębsze relacje. O tym wszystkim można przeczytać w kolejnej ważnej rozmowie tego numeru – Dobrosława Rodziewicza z Marcinem Kędzierskim. 

Piotr Legutko
Redaktor Naczelny 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.