Konferencja

Rzeczy Wspólne 31

2020.08.10

Fundacja Republikańska

W SIECI SOJUSZY

Redaktor naczelny: Piotr Legutko

Sekretarz redakcji: Dariusz Wasilewski

Redakcja: Marek Wróbel, Łukasz Mróz

Okładka: Wojciech Pawliński

Ilustracje: Wojciech Pawliński

Opracowanie graficzne: Igor Majorkiewicz

Korekta: Jadwiga Marculewicz-Olaś

Autorzy (według kolejności w numerze):

Mariusz Staniszewski, Krzysztof Gigol, Michał Kot, Tomasz P. Terlikowski, Anna Młynarska-Sobaczewska, Piotr Zaremba, Maria Wojas, Marek Wróbel, Paweł F. Nowakowski, Barbara Jadwiga Pawlak, Marek Budzisz, Wojciech Tomaszewski, Marek Wróbel, Marcin Chludziński, Zbigniew Stawrowski, Marek Cichocki, Grzegorz Sieczkowski, Remigiusz Włast-Matuszak, Wiktor Świetlik.

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.