Konferencja

Rzeczy Wspólne 3

2020.10.28

Fundacja Republikańska

3 (1/2011) POLITYKA MAFIJNA

Redaktor naczelny: Bartłomiej Radziejewski

Redakcja: Bartłomiej Kachniarz, Szymon Ruman, Jan Filip Staniłko Iwona Szatkowska (sekretarz redakcji), Przemysław Wipler, Marek Wróbel Okładka: Wojciech Pawliński

Ilustracje: Wojciech Pawliński

Skład: PanDawer Autorzy (według kolejności w numerze): Bartłomiej Radziejewski, Piotr Gociek, Jacek Kloczkowski, Jan Rokita, Dariusz Gawin, Rafał Matyja, Andrzej Waśko, Bogusz Modrzewski, Andreas Billert, Michał Beim, Adam Radzimski, Dominique Moisim, Andrzej Kozicki, Tomasz Pichór, Marine Le Pen, Agoston Mraz, Bartłomiej Kachniarz, Agnieszka Nogal, Remigiusz Włast-Matuszak, Ireneusz Fryszkowski, Maciej Brachowicz, Rafał Trzaskowski, Radosław Kołatek, Remigiusz Włast-Matuszak, Marcin Wolski

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.