Konferencja

Rzeczy Wspólne 28

2020.08.10

Fundacja Republikańska

PRZYSZŁOŚĆ DLA POLSKI

Redaktor naczelny: Piotr Legutko

Sekretarz redakcji: Dariusz Wasilewski

Redakcja: Dominik Mazur, Marek Wróbel, Łukasz Mróz

Okładka: Wojciech Pawliński

Ilustracje: Wojciech Pawliński

Opracowanie graficzne: Igor Majorkiewicz

Korekta: Jadwiga Marculewicz-Olaś

Autorzy (według kolejności w numerze):

Mariusz Staniszewski, Rafał A. Ziemkiewicz, Tomasz Rowiński, Michał Kot, Radosław Żydok, Cezary Marzęda, Kacper Nosarzewski, Marek Wróbel, Jarosław Flis, Krzysztof Bosak, Krzysztof Mazur, Kamil Orzeł, Paweł Strumiński, Witold Strobel, Aleksandra Rybińska, Paweł Skibiński, Joanna Kwiecień, Wojciech Stanisławski, Remigiusz Włast-Matuszak, Wiktor Świetlik, Piotr Gociek.

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.