Konferencja

Rzeczy Wspólne 25

2020.08.10

Fundacja Republikańska

NIEMCY W KRYZYSIE

Redaktor naczelny: Piotr Legutko

Sekretarz redakcji: Dariusz Wasilewski

Redakcja: Dominik Mazur, Marek Wróbel, Radosław Żydok

Okładka: Wojciech Pawliński

Ilustracje: Wojciech Pawliński

Opracowanie graficzne: Igor Majorkiewicz

Korekta: Jadwiga Marculewicz-Olaś

Autorzy (według kolejności w numerze): Piotr Legutko, Marek Wróbel, Rafał Suchłabowicz, Radosław Żydok, Andrzej Waśko, Andrzej Nowak, Radosław Kossakowski, Jacek Dziedzina, Artur Grabowski, Mateusz Glinowiecki, Maria Wojas, Paweł Ludwiniak, Rafał Momot, Andrzej Kaczmarczyk, Aleksandra Rybińska, Jan Bondyra, Joanna Kwiecień, Wojciech Tomaszewski, Piotr Zaremba, Remigiusz Włast-Matuszak

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.