Konferencja

Rzeczy Wspólne 24

2020.08.10

Fundacja Republikańska

KONIEC LEWICOWEJ DYKTATURY

Redaktor naczelny: Mariusz Staniszewski

Sekretarz redakcji: Dariusz Wasilewski

Redakcja: Marek Wróbel, Radosław Żydok

Okładka: Wojciech Pawliński

Ilustracje: Wojciech Pawliński, Sebastian Cabaj

Opracowanie graficzne: Igor Majorkiewicz

Korekta: Jadwiga Marculewicz-Olaś

Autorzy (według kolejności w numerze): Maciej Chorowski, Mariusz Swora, Rafał Momot, Paweł Ludwiniak, prof. Ryszard Legutko, Tomasz Wróblewski, Mateusz Matyszkowicz, Mariusz Staniszewski, Antoni Z. Kamiński, prof. Zdzisław Krasnodębski, Marcin Izdebski, Katarzyna Kaczyńska, Jakub Wojas, Ryszard M. MachnikowskiRemigiusz Włast-Matuszak, Wiktor Świetlik

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.