Konferencja

Rzeczy Wspólne 22

2020.08.10

Fundacja Republikańska

JAK ZAPLANOWAĆ ROZWÓJ

Redaktor naczelny: Marek Wróbel

Sekretarz redakcji: Dariusz Wasilewski

Redakcja: Marcin Izdebski, Mariusz Staniszewski, Radosław Żydok

Okładka: Wojciech Pawliński

Ilustracje: Wojciech Pawliński, Sebastian Cabaj

Opracowanie graficzne: Igor Majorkiewicz

Autorzy (według kolejności w numerze): Anna Młynarska-Sobaczewska, Wojciech Tomaszewski, Wiktor Świetlik, Andrzej Zybertowicz, Jakub Bińkowski, Cezary Kaźmierczak, Marcin Izdebski, Radosław Żydok, Łukasz Warzecha, Marek Wróbel, Mariusz Staniszewski, Bartosz Marczuk, Tomasz Wróblewski, Magdalena Osińska, Marcin Kacperek, Ryszard Legutko, Jakub Wojas, Michał Macierzyński, Remigiusz Włast-Matuszak

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.