Konferencja

Rzeczy Wspólne 21

2020.08.10

Fundacja Republikańska

JAK WYKORZYSTAĆ ZMIANĘ

Redaktor naczelny: Marek Wróbel

Zastępca redaktora naczelnego: Bartosz Marczuk

Sekretarz redakcji: Dariusz Wasilewski

Redakcja: Paweł Lewandowski

Okładka: Wojciech Pawliński

Ilustracje: Wojciech Pawliński

Opracowanie graficzne: Igor Majorkiewicz, Sebastian Cabaj

Autorzy (według kolejności w numerze): Wiktor Świetlik, Marek Wróbel, Marcin Chludziński, Łukasz Warzecha, Dawid Wildstein, Bartosz Marczuk, Stanisław Bortkiewicz, Piotr Muller, Tomasz Matynia, Konstanty Radziwiłł, Witold Jurasz, Anna Młynarska-Sobaczewska, Alesander Stępkowski, Joanna Banasiuk, Krystyna Iglicka-Okólska, Aleksander Głogowski, Ryszard Janoś, Andrzej Kensbok, Paweł Przychodzeń, Stefan Świątkowski, Piotr Grabowski, Mateusz Grabowski, Remigiusz Włast-Matuszak

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.