Konferencja

Rzeczy Wspólne 20

2020.08.10

Fundacja Republikańska

Redaktor naczelny: Marek Wróbel

Zastępca redaktora naczelnego: Bartosz Marczuk

Sekretarz redakcji: Dariusz Wasilewski

Okładka: Wojciech Pawliński

Ilustracje: Wojciech Pawliński

Opracowanie graficzne: Sebastian Cabaj

Autorzy (według kolejności w numerze): Marek Wróbel, Artur Bartoszewicz, Rafał Górski, Jan Filip Staniłko, Karol Ciulkin, Dominik Żabiński, Paweł Gruza, Ryszard Janoś, Mariusz Staniszewski, Tomasz Pułról, Paweł Lewandowski, Anna Młynarska-Sobaczewska, Radosław Kruszewski, Anna Maria Siarkowska, Tomasz Wróblewski, Wojciech Tomaszewski, Katarzyna Kaczyńska, Bartosz Marczuk, Remigiusz Włast-Matuszak