Konferencja

Rzeczy Wspólne 20

2020.08.10

Fundacja Republikańska

Redaktor naczelny: Marek Wróbel

Zastępca redaktora naczelnego: Bartosz Marczuk

Sekretarz redakcji: Dariusz Wasilewski

Okładka: Wojciech Pawliński

Ilustracje: Wojciech Pawliński

Opracowanie graficzne: Sebastian Cabaj

Autorzy (według kolejności w numerze): Marek Wróbel, Artur Bartoszewicz, Rafał Górski, Jan Filip Staniłko, Karol Ciulkin, Dominik Żabiński, Paweł Gruza, Ryszard Janoś, Mariusz Staniszewski, Tomasz Pułról, Paweł Lewandowski, Anna Młynarska-Sobaczewska, Radosław Kruszewski, Anna Maria Siarkowska, Tomasz Wróblewski, Wojciech Tomaszewski, Katarzyna Kaczyńska, Bartosz Marczuk, Remigiusz Włast-Matuszak

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.