Konferencja

Rzeczy Wspólne 2

2020.10.28

Fundacja Republikańska

2 (2/2010) MŁODZI PLEMIENNI


Redaktor naczelny: Bartłomiej Radziejewski Redakcja: Michał Jarczewski (sekretarz redakcji), Bartłomiej Kachniarz, Szymon Ruman, Dominik Smyrgała, Jan Filip Staniłko, Marek Wróbel

Okładka: Miłosz Lodowski


Ilustracje: Agnieszka Rodak, gościnnie: Andrzej Krauze


Skład: Agnieszka Rodak, PanDawer Autorzy (według kolejności w numerze): Bartłomiej Radziejewski, Michel Maffesol, Rafał Ziemkiewicz, Michał Łuczewski, Mateusz Matyszkowicz, Krzysztof Wołodźko, Tomasz Pichór, Wojciech Przybylski, Arkady Rzegocki, Jan Przybylski, Przemysław Żurawski vel Grajewski, Grzegorz Kwaśniak, Marek A. Cichocki, Maciej Rapkiewicz, Przemysław Wipler, Radosław Pyffel, Maciej Brachowicz, Rafał Matyja, Błażej Sajduk, Zbigniew Stawrowski, Marcin Gajek, Bartłomiej Kachniarz, Remigiusz Włast-Matuszak, Aleksandra Rybińska, Marcin Wolski

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.