Konferencja

Rzeczy Wspólne 19

2020.10.28

Fundacja Republikańska

19 (1/2015) NIEZALEŻNOŚĆ SIĘ OPŁACA

Redaktor naczelny: Mariusz Staniszewski Zastępca redaktora naczelnego: Bartosz Marczuk

Redakcja: Marek Wróbel

Okładka: Sebastian Cabaj, Wojciech Pawliński

Ilustracje: Wojciech Pawliński Opracowanie graficzne: Sebastian Cabaj Autorzy (według kolejności w numerze): Marcin Chludziński, Marek Wróbel, George Friedmann, Wojciech Tomaszewski, Krzysztof Szczerski, Przemysław Żurawski vel Grajewski, Krzysztof Krystowski, Maciej Chorowski, Igor Janke, Mariusz Staniszewski, Aleksander Stępkowski, Wiktor Świetlik, Wojciech Warecki, Marek Warecki, Mariusz Maszkiewicz, Marcin Pieńkowski, Magdalena Osińska, Katarzyna Kaczyńska, Jarosław Giziński, Bartosz Marczuk, Rafał Witkowski

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.