Konferencja

Rzeczy Wspólne 18

2020.10.28

Fundacja Republikańska

18 (4/2014) RZECZPOSPOLITA BEZ POLITYKI WSCHODNIEJ

Redaktor naczelny: Mariusz Staniszewski

Zastępca redaktora naczelnego: Bartosz Marczuk

Redakcja: Marek Wróbel

Okładka: Sebastian Cabaj, Wojciech Pawliński

Ilustracje: Wojciech Pawliński, Sebastian Cabaj

Opracowanie graficzne: Sebastian Cabaj Autorzy (według kolejności w numerze): Andrzej Nowak, Katarzyna Kaczyńska, Wojciech Tomaszewski, Mariusz Staniszewski, Mariusz Maszkiewicz, Marcin Kacperek, Stanisław Knaflewski, Ryszard Florek, Cezary Kaźmierczak, Mariusz Grendowicz, Maciej Rapkiewicz, Sebastian Kaleta, Konrad Szymański, Bartłomiej Telejko, Łukasz Warzecha, Bartosz Marczuk, Krystyna Iglicka-Okólska, Magdalena Osińska, Remigiusz Włast-Matuszak

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.