Konferencja

Rzeczy Wspólne 17

2020.10.28

Fundacja Republikańska

17 (3/2014) MOŻEMY BYĆ ENERGETYCZNĄ POTĘGĄ

Redaktor naczelny: Mariusz Staniszewski

Zastępca redaktora naczelnego: Bartosz Marczuk

Redakcja: Marek Wróbel Okładka: Sebastian Cabaj, Wojciech Pawliński Ilustracje: Wojciech Pawliński, Sebastian Cabaj

Opracowanie graficzne: Sebastian Cabaj Autorzy (według kolejności w numerze): Maciej Chorowski, Tomasz Chmal, Mariusz Swora, Paweł Kowal, Mariusz Staniszewski, Antoni Kamiński, Małgorzata Solecka, Jacek Bartosiak, Artur Bilski, Grzegorz Kądzielawski, Magdalena Osińska, Aleksander Stępkowski, Paweł Woliński, Piotr Kościński, Katarzyna Kaczyńska, Remigiusz Włast-Matuszak, Wiktor Świetlik, Tomasz Sommer

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.