Konferencja

Rzeczy Wspólne 16

2020.10.28

Fundacja Republikańska

16 (2/2014) JAKA JEST SIŁA POLSKI

Redaktor naczelny: Mariusz Staniszewski

Zastępca redaktora naczelnego: Bartosz Marczuk

Redakcja: Marek Wróbel

Okładka: Sebastian Cabaj, Wojciech Pawliński

Ilustracje: Wojciech Pawliński, Sebastian Cabaj

Opracowanie graficzne: Sebastian Cabaj Autorzy (według kolejności w numerze): Mariusz Staniszewski, Mirosław Sułek, Romuald Szeremietiew, Krzysztof Szczerski, Piotr Muller, Magdalena Burnat-Mikosz, Bartosz Marczuk, Tomasz Wróblewski, Jarosław Flis, Aleksander Surdej, Jacek Sapa, Marcin Kacperek, Haim Mendelson, Tomasz Elbanowski, Katarzyna Kawlewska, Marcin Chałupka, Maciej Rapkiewicz, Marek Kośny, Rafał Witkowski, Katarzyna Kaczyńska, Wojciech Tomaszewski, Leszek Skiba, Wiktor Świetlik, Remigiusz Włast-Matuszak, Robert Gwiazdowski Kup numer w naszym sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.