Konferencja

Rzeczy Wspólne 15

2020.10.28

Fundacja Republikańska

15 (1/2014) JAK ZDEREGULOWAĆ POLSKĘ

Redaktor naczelny: Mariusz Staniszewski

Zastępca redaktora naczelnego: Bartosz Marczuk

Redakcja: Maciej Trząski (sekretarz redakcji), Marek Wróbel

Okładka: Sebastian Cabaj, Wojciech Pawliński

Ilustracje: Wojciech Pawliński Opracowanie graficzne: Sebastian Cabaj Autorzy (według kolejności w numerze): Paweł Kowal, Mariusz Swora, Rafał Antczak, Paweł Gruza, Antoni Kamiński, Witold Kieżuń, Wiktor Świetlik, Agnieszka Rak, Michał Marciniak, Konrad Szymański, Tomasz Gibas, Jadwiga Staniszkis, Bartłomiej Telejko, Mariusz Staniszewski, Adam Antoniak, Sebastian Kaleta, Remigiusz Włast-Matuszak, Małgorzata Brennek, Rafał Witkowski, Jan Bondyra

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.