Konferencja

Rzeczy Wspólne 14

2020.10.28

Fundacja Republikańska

14 (4/2013) RZECZPOSPOLITA WYMIERAJĄCA

Redaktor naczelny: Mariusz Staniszewski

Zastępca redaktora naczelnego: Bartosz Marczuk

Redakcja: Maciej Trząski (sekretarz redakcji), Marek Wróbel

Okładka: Sebastian Cabaj, Wojciech Pawliński

Ilustracje: Wojciech Pawliński

Opracowanie graficzne: Sebastian Cabaj Autorzy (według kolejności w numerze): Bartosz Marczuk, Stanisław Kluza, Michał Kot, Krystyna Iglicka-Okólska, Michał Czarnik, Katarzyna Kaczyńska, Mariusz Staniszewski, Igor Janke, Marcin Chludziński, Krzysztof Brosz, Anna Streżyńska, Grzegorz Kądzielawski, Robert Gwiazdowski, Tomasz Wróblewski, Marek Magierowski, Piotr Kościński, Wiktor Świetlik, Piotr Zychowicz, Remigiusz Włast-Matuszak

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.