Konferencja

Rzeczy Wspólne 14

2020.10.28

Fundacja Republikańska

14 (4/2013) RZECZPOSPOLITA WYMIERAJĄCA

Redaktor naczelny: Mariusz Staniszewski

Zastępca redaktora naczelnego: Bartosz Marczuk

Redakcja: Maciej Trząski (sekretarz redakcji), Marek Wróbel

Okładka: Sebastian Cabaj, Wojciech Pawliński

Ilustracje: Wojciech Pawliński

Opracowanie graficzne: Sebastian Cabaj Autorzy (według kolejności w numerze): Bartosz Marczuk, Stanisław Kluza, Michał Kot, Krystyna Iglicka-Okólska, Michał Czarnik, Katarzyna Kaczyńska, Mariusz Staniszewski, Igor Janke, Marcin Chludziński, Krzysztof Brosz, Anna Streżyńska, Grzegorz Kądzielawski, Robert Gwiazdowski, Tomasz Wróblewski, Marek Magierowski, Piotr Kościński, Wiktor Świetlik, Piotr Zychowicz, Remigiusz Włast-Matuszak