Konferencja

Rzeczy Wspólne 13

2020.10.28

Fundacja Republikańska

13 (3/2013) GŁÓWNE WYZWANIA DLA POLSKI

Redaktor naczelny: Mariusz Staniszewski

Zastępca redaktora naczelnego: Bartosz Marczuk

Redakcja: Maciej Trząski (sekretarz redakcji), Marek Wróbel Okładka: Sebastian Cabaj, Wojciech Pawliński

Ilustracje: Wojciech Pawliński

Opracowanie graficzne: Sebastian Cabaj Autorzy (według kolejności w numerze): Mariusz Staniszewski, Jadwiga Staniszkis, Marcin Chludziński, Łukasz Hardt, Paweł Kowal, Stanisław Koziej, Jerzy Hausner, Krzysztof Rybiński, Ryszard Grabowiecki, Paweł Soroka, Leszek Miller, Cezary Kaźmierczak, Bartosz Marczuk, Przemysław Wipler, Juliusz Madej, Tomasz Wróblewski, Radek Pyffel, Remigiusz Włast-Matuszak, Wiktor Świetlik, Katarzyna Kaczyńska