Konferencja

Rzeczy Wspólne 13

2020.10.28

Fundacja Republikańska

13 (3/2013) GŁÓWNE WYZWANIA DLA POLSKI

Redaktor naczelny: Mariusz Staniszewski

Zastępca redaktora naczelnego: Bartosz Marczuk

Redakcja: Maciej Trząski (sekretarz redakcji), Marek Wróbel Okładka: Sebastian Cabaj, Wojciech Pawliński

Ilustracje: Wojciech Pawliński

Opracowanie graficzne: Sebastian Cabaj Autorzy (według kolejności w numerze): Mariusz Staniszewski, Jadwiga Staniszkis, Marcin Chludziński, Łukasz Hardt, Paweł Kowal, Stanisław Koziej, Jerzy Hausner, Krzysztof Rybiński, Ryszard Grabowiecki, Paweł Soroka, Leszek Miller, Cezary Kaźmierczak, Bartosz Marczuk, Przemysław Wipler, Juliusz Madej, Tomasz Wróblewski, Radek Pyffel, Remigiusz Włast-Matuszak, Wiktor Świetlik, Katarzyna Kaczyńska

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.