Konferencja

Rzeczy Wspólne 12

2020.08.25

Fundacja Republikańska

12 (2/2013) ZMIERZCH DEMOKRACJI

Redaktor naczelny: Bartłomiej Radziejewski

Redakcja: Krzysztof Bosak, Piotr Trudnowski, Maciej Trząski (sekretarz redakcji), Stanisław Tyszka, Marek Wróbel

Okładka: Piotr Promiński

Ilustracje: Piotr Promiński

Skład: Rafał Siwik Autorzy (według kolejności w numerze): Michał Kuź, Piotr Gociek, Rafał Matyja, Piotr Bartula, Radosław Pyffel, Andrzej Maśnica, Grzegorz Pytel, Bolesław Piasecki, Piotr Woyke, Jacek Bartosiak, Tomasz Grzegorz Grosse, Jakub Siemiątkowski, Maurycy Mietelski, Krzysztof Koźmiński, Agnieszka Nogal, Ewa Thompson, Elżbieta Cherezińska, Antoni Koniuszewski, Mikołaj Rysiewicz, Remigiusz Włast-Matuszak, Jakub Lubelski Kup numer w naszym sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.