Konferencja

Rzeczy Wspólne 11

2020.08.25

Fundacja Republikańska

11 (1/2013) RZĄDY ZŁODZIEI – KLEPTOKRACJA POLSKI

Redaktor naczelny: Bartłomiej Radziejewski

Redakcja: Krzysztof Bosak, Piotr Trudnowski, Maciej Trząski (sekretarz redakcji), Stanisław Tyszka, Marek Wróbel

Okładka: Piotr Promiński

Ilustracje: Wojciech Pawliński, Piotr Promiński

Skład: Rafał Siwik Autorzy (według kolejności w numerze): Bartłomiej Radziejewski, Maciej Gurtowski, Paweł Soloch, Radosław Sojak, Rafał Ziemkiewicz, Bartosz Pilitowski, Aleksandra Rybińska, Bogdan Święczkowski, Adam Radzimski, Olgierd Sroczyński, Michał Kuź, James K. Galbraith, Steven A. Ramirez, Olaf Osica, Tomasz Grzegorz Grosse, Marek A. Cichocki, Marcin Kaczmarski, Andrzej Maśnica, Remigiusz Włast-Matuszak Kup numer w naszym sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.