Konferencja

Rzeczy Wspólne 10

2020.10.28

Fundacja Republikańska

10 (4/2012) KONIEC UNIWERSYTETU?

Redaktor naczelny: Bartłomiej Radziejewski

Redakcja: Krzysztof Bosak, Piotr Trudnowski, Maciej Trząski (sekretarz redakcji), Stanisław Tyszka, Marek Wróbel

Okładka: Wojciech Pawliński

Ilustracje: Wojciech Pawliński, Piotr Promiński

Skład: Rafał Siwik, PanDawer Autorzy (według kolejności w numerze): Andrzej Maśnica, Ewa Thompson, Richard M. Weaver, Michał Kuź, Piotr Bartula, Władysław Jóźwicki, Andrzej Waśko, Piotr Wilczek, Maciej Golubiewski, Francois Garcon, Tomasz Szatkowski, Jacek Bartosiak, Grzegorz Pytel, Michał Czarnik, Robert Wyszyński, Krzysztof Koehler, Paweł Jędral, Piotr Trudnowski, Remigiusz Włast-Matuszak, Stefan Sękowski

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.