Konferencja

Rzeczy Wspólne 1

2020.08.25

Fundacja Republikańska

Pierwszy, wyprzedany numer pisma Rzeczy Wspólne. Tematem numeru byly konsekwencje katastrofy smolenskiej i szansa na republikanskie odrodzenie.

Autorzy:

Radziejewski, Smyrgala, Matyja, Terlikowski, Gawin, Ziemkiewicz, Bugaj, Warzecha, Okraska, Rzegocki, Bardel, Beim, Brachowicz, Nowak, Stanilko, Kachniarz, Nogal, Stawrowski, Bosak, Fryszkowski, Kedziorek, Wolski, Wrobel.

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.