Regionalizacja płacy minimalnej w Polsce – rozważania

2021.06.08

Fundacja Republikańska

Przedstawiamy nasz najnowszy raport pt. Regionalizacja płacy minimalnej w Polsce – rozważania.

Koncepcja wynagrodzenia minimalnego jako wartości sankcjonowanej prawnie to pochodna „płacy godziwej” o korzeniach wyrastających z katolickiej nauki społecznej. Wynika ona z założenia, że praca nie jest towarem jak inne, a rynek nie powinien być wyłączną i ostateczną instytucją ustalającą jej wysokość.

Od początku rozważań nad samą zasadnością płacy minimalnej, jak i jej skutkami dla gospodarki i pracowników, ma ona zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Podobnie jest z koncepcją jej regionalizacji. Jako główne argumenty za wprowadzeniem regionalnej płacy minimalnej w Polsce możemy wskazać potencjalne pobudzenie przedsiębiorczości, redukcję bezrobocia oraz wsparcie przedsiębiorców w najuboższych regionach Polski.

Rozważając wprowadzenie płacy regionalnej w Polsce oraz jej ewentualną formę, należy pamiętać, że proste systemy są łatwiejsze w obsłudze, komunikowaniu się i egzekwowaniu, ale oferują mniej możliwości uwzględnienia szczególnych okoliczności w różnych regionach lub sektorach w kraju. Bardziej złożone systemy można zaś lepiej dostosować do warunków różnych sektorów lub regionów, ale wymagają one większej zdolności instytucjonalnej do administrowania.

W raporcie przedstawiono trzy modele obliczania regionalnej stawki wynagrodzenia minimalnego.

Zachęcam do zapoznania się z raportem.

(Link do raportu)

Ostatnie Wpisy

Cztery kluczowe wyzwania dla Polski

2023.12.11

Fundacja Republikańska

Rzeczy Wspólne 46

2023.11.27

Fundacja Republikańska

Młodzieżowe rekomendacje polityk społecznych.

2023.10.31

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.