Regionalizacja płacy minimalnej w Polsce – rozważania

2021.06.08

Fundacja Republikańska

Przedstawiamy nasz najnowszy raport pt. Regionalizacja płacy minimalnej w Polsce – rozważania.

Koncepcja wynagrodzenia minimalnego jako wartości sankcjonowanej prawnie to pochodna „płacy godziwej” o korzeniach wyrastających z katolickiej nauki społecznej. Wynika ona z założenia, że praca nie jest towarem jak inne, a rynek nie powinien być wyłączną i ostateczną instytucją ustalającą jej wysokość.

Od początku rozważań nad samą zasadnością płacy minimalnej, jak i jej skutkami dla gospodarki i pracowników, ma ona zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Podobnie jest z koncepcją jej regionalizacji. Jako główne argumenty za wprowadzeniem regionalnej płacy minimalnej w Polsce możemy wskazać potencjalne pobudzenie przedsiębiorczości, redukcję bezrobocia oraz wsparcie przedsiębiorców w najuboższych regionach Polski.

Rozważając wprowadzenie płacy regionalnej w Polsce oraz jej ewentualną formę, należy pamiętać, że proste systemy są łatwiejsze w obsłudze, komunikowaniu się i egzekwowaniu, ale oferują mniej możliwości uwzględnienia szczególnych okoliczności w różnych regionach lub sektorach w kraju. Bardziej złożone systemy można zaś lepiej dostosować do warunków różnych sektorów lub regionów, ale wymagają one większej zdolności instytucjonalnej do administrowania.

W raporcie przedstawiono trzy modele obliczania regionalnej stawki wynagrodzenia minimalnego.

Zachęcam do zapoznania się z raportem.

(Link do raportu)

Ostatnie Wpisy

Intermentoring FR#2: Planowanie Projektowe

2023.05.25

Fundacja Republikańska

Gdy narracja zastępuje politykę: głos drugi

2023.05.24

Fundacja Republikańska

Gdy narracja zastępuje politykę: głos pierwszy

2023.05.24

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.