Raport „Wskazania do usprawnienia systemu obowiązkowych szczepień finansowanych przez państwo”

2019.07.11

Fundacja Republikańska

W raporcie pt. Wskazania do usprawnienia systemu obowiązkowych szczepień finansowanych przez państwo analizowane są podstawy prawne kształtujące politykę szczepienną, rozwiązania funkcjonujące w wybranych państwach europejskich oraz wyzwania związane nie tylko z aspektem finansowym, lecz także z jakością świadczonych usług oraz ich efektem społecznym i gospodarczym.

W pierwszej części raportu przedstawiono tło zagadnień i przeanalizowano wpływ zapisów aktów normatywnych na przyjęte rozwiązania w obszarze polityki szczepiennej. Analizie poddano również akty nieposiadające rangi ustawy ani rozporządzenia, które zawierają wytyczne odnośnie kierunku projektowania przepisów.

Dokonano analizy porównawczej Programu Szczepień Ochronnych (PSO) w Polsce
z kalendarzem szczepień obowiązującym na terytoriach Czech i Litwy. Zbadano czynniki wpływające na obserwowany ostatnio spadek liczby szczepień, w tym działania ruchów antyszczepionkowych.

Oszacowano również koszty ponoszone z budżetu państwa na system obowiązkowych szczepień – poddano je ocenie oraz przeanalizowano alternatywne systemy finansowania szczepień w innych państwach. Autorzy w analizie uwzględnili również organizację szczepień ochronnych w krajach UE oraz kary finansowe
i niefinansowe za uchylanie się od szczepień.

Z analizy dokumentów rządowych  (takich jak m.in. Dokument Polityka Lekowa Państwa – PLP 2018–2022) oraz działań podejmowanych w ostatnich latach wynika, że instytucje publiczne zdają się rozumieć, że lepiej zapobiegać niż później leczyć. Systematyczny i stały wzrost wydatków na zakup szczepionek jest dobrym kierunkiem
i należy ten trend kontynuować. Koszty związane z leczeniem chorób zakaźnych są bowiem wielokrotnie wyższe, niż koszty finansowe prowadzenia sprawnej i skutecznej polityki szczepiennej. Coraz częściej (i słusznie) brane są tu pod uwagę nie tylko czynniki finansowe, lecz także społeczne i gospodarcze.

Aby optymalizować polski program szczepień konieczne jest też prowadzenie stałego monitoringu sytuacji epidemiologicznej w społeczeństwie i skuteczne reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Można to osiągnąć poprzez korygowanie kalendarza szczepień obowiązkowych i uzupełnianie go odpowiednimi w danym momencie szczepionkami.

Rosnąca rola polityki szczepiennej wymaga skutecznej edukacji i transparentnego informowania społeczeństwa. W dobie pogłębiającego się kryzysu zaufania do dokonań naukowych należy prowadzić szeroko zakrojoną, uczciwą i skuteczną politykę informacyjną.

 

Raport powstał ze wsparciem Pfizer Polska sp. z o.o.

 

[RAPORT]

Ostatnie Wpisy

Rzeczy Wspólne 46

2023.11.27

Fundacja Republikańska

Młodzieżowe rekomendacje polityk społecznych.

2023.10.31

Fundacja Republikańska

Kondycja młodych Polaków.

2023.10.30

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.